Novinky

Genki English

Už téměř celý školní rok učíme Anglický jazyk novou metodou v prvních třídách základní školy a ve všech třídách mateřské školy.

Změněno 8.6.2017   Pokračování


Skutečně zdravá škola

Naše škola se připojila do programu Skutečně zdravá škola, Díky tomuto programu mají školy jedinečnou příležitost pomoci dětem a mladým lidem pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti. Znalosti, které během výuky děti získávají o jídle, stejně tak jako jídlo, které školy nabízejí na svačiny a obědy, pomáhají vytvářet kulturu zdravého stravování.

 

Změněno 10.6.2016   Pokračování


Whistleblowing

Whistleblowing

  1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace ZŠ a MŠ Dolní Loučky jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
  2. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
  3. Podrobnější informace najdete na tomto odkazu

Jméno, příjmení pověřené osoby

Mgr. Rostislav Valíček

Adresa pro zasílání písemných oznámení

Dolní Loučky 207, 594 55

Telefon

771 13 20 43

e-mail

whistleblowing@zsdolniloucky.cz

Změněno 4.9.2023Katalog základních škol na Tišnovsku

Informace o základních školách na Tišnovsku naleznete zde.

Vytvořeno 28.11.2019

Strana 1, 2, 3, 4, 5