Novinky

Důležité

Vážení rodiče,

Vláda ČR omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. V provozu nebude ani školní družina. Toto omezení trvá od 14. 10. do 1. 11. 2020. Provoz mateřských škol není omezen. Pro žáky ZŠ bude v provozu školní jídelna. Žáci si musí obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Oběd mohou žáci sníst ve školní jídelně nebo si ho odebrat do jídlonosičů.

Znění usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 naleznete zde.

 

 

Změněno 13.10.2020


Nabídka kroužků pro tento školní rok

Uvádíme  nabídku kroužků, které v tomto školním roce naše škola nabízí.

Vytvořeno 23.9.2020


Podzimní sběr papíru

Pravidelný sběr papíru se koná od 29. 9. do 2. 10. 2020. Bližší informace jsou zde.

Změněno 23.9.2020


4. třída - beseda se starostou

V rámci vlastivědného učiva o naší obci jsme pozvali do školy pana starostu Jiřího Maška. Pan starosta naše pozvání přijal a vyprávěl žákům o historii i současnosti obce. Žáci měli připravené otázky, na které jim pan starosta odpověděl.
Mgr. Libuše Richterová

 

Fotogalerie

Změněno 11.9.2020


Roušky ve společných prostorách

Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov.

Podle informací ministra školství Roberta Plagy by se od čtvrtka plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách neměla týkat přímo výuky ve třídách. Roušky se budou nosit ve společných prostorách - chodby, WC, šatny, ...

Další informace bude rozesílat vedení školy prostřednictvím Bakalářů.

Vytvořeno 9.9.2020


Pro rodiče prvňáčků

Třídní schůzky v obou prvních třídách proběhnou 15. 9. od 16:00 hod

pomůcky pro budoucího prvňáčka

Změněno 4.9.2020


Třídní schůzky

Třídní schůzky ve třídách, kde je nový třídní učitel, proběhnou 15. 9. od 15:30 hod. Týká se to následujících tříd: 3.tř 4. tř, 5. B, 6. tř., 7.A, 7. B

Změněno 4.9.2020


Informace

Baseballový tým pořádá nábor chlapců ročník 2011 a mladší.

Stream Dance Dolní Loučky zve na akci Tančí celý Loučky a okolí

 

Vytvořeno 4.9.2020


Pomůcky pro šk. rok 2020/21

Opět publikujeme seznam pomůcek pro 2. - 9. ročník pro nastávající školní rok. Zelené informace jsou již aktuálně upravené, průběžně budeme aktualizovat další.

Změněno 29.8.2020


Pokyny k provozu školy

Pokyny k provozu školy v novém školním roce vzhledem ke COVID-19 naleznete v tomto souboru.

Vytvořeno 27.8.2020

Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18