Novinky

Potvrzení pro účely odpočtu daně z příjmů za zúčtovací období 2022

Rodič vyplní pouze jméno, rodné číslo a bydliště dítěte, dále jméno a bydliště poplatníka. Kolonku „výše plateb“ nechá volnou. Předvyplněný formulář přinese osobně do MŠ nebo pošle naskenované na e-mail: smardova@zsdolniloucky.cz.

Formulář

Změněno 2.2.2023


Ples 2023

Ještě se několika obrázky vracíme k letošnímu krásnému plesu, který pomáhali organizovat rodiče deváťáků a žáci 9. třídy předvedli krásné předtančení.

Změněno 2.2.2023


Mikulášská škola

Chcete se podívat, jak to vypadalo v mikulášské škole?

Změněno 22.12.2022


Vánoční výstava v Předklášteří

V sobotu 3. 12.  ve 14:00 bude vernisáž vánoční výstavy v Předklášteří. Jako již tradičně i letos se na výstavě prezentují i naši žáci svými pracemi, letos to jsou adventní věnce. Více na FB.

Změněno 2.12.2022


Adventní zastavení

Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošním úspěšném Adventním zastavení. Více objevíte na našem FB.

Změněno 30.11.2022


Slavnost Slabikáře

Naši prvňáčci už se pomalu stávají malými čtenáři. Na Slavnosti Slabikáře každý dostal svůj Slabikář a děti ukázaly rodičům, co vše už umí. Více na našem FB.

Změněno 29.11.2022


Pythagoriáda 2022/23

Na naší škole proběhla v  ročníku matematická soutěž, ze 7 úspěšných řešitelů 6 postoupilo do okresního kola.

Úspěšní řešitelé okresního kola byli Kristýna Kuldová z 5. tř. a Jakub Kristýnek z 9. tř.

Blahopřejeme

Změněno 28.11.2022


foto

Bobřík informatiky

Letos proběhl již 15. ročník soutěže Bobřík informatiky. Je to předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Maximální počet bodů získaly v kategorii MINI Anička Duchoslavová a Mirka Šmardová z 5. třídy (žáci mohou soutěžit ve dvojicích) a v kategorii Benjamín David Šubert ze 7.B.

Blahopřejeme

Změněno 21.11.2022   Pokračování


foto

Jak voní a chutná podzim?

Podzimní měsíce jsou ideálním časem pro uskutečnění exkurze. Tak to bylo i v případě návštěvy žáků 5. třídy na rodinné farmě PODAL v Drásově. Na vlastní oči jsme poznali skutečně fungující farmu, která dlouhodobě nabízí pestrý sortiment

Změněno 25.10.2022   Pokračování


ml. chemik

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Soutěž pro žáky 9. ročníku, které se naše škola pravidelně účastní má za sebou školní kolo. Do 2. kola postupují 3 nejúspěšnější řešitelé.

Blahopřejeme

Změněno 21.10.2022   Pokračování

Strana 1, 2, 3, 4, 5