Novinky

Přihláška ke školnímu stravování na šk. rok 2020/21

Vedoucí školní jídelny prosí všechny zájemce o obědy pro příští školní rok, aby vyplněnou přihlášku poslali na její adresu jidelna@zsdolniloucky.cz do 30. 6. 2020

 

přihláška pro žáka

přihláška pro zaměstnance

přihláška pro "cizí strávníky"

Změněno 25.8.2020


Hodnocení žáků za 2. pololetí a vydávání vysvědčení

Vážení rodiče,

v tomto školním roce bude hodnocení žáků provedeno podle vyhlášky č. 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020, podle § 1 tímto způsobem:

V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

          a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

          b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

          c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Ukončení letošního školního roku bude trochu jiné než jindy. Podle pokynů ministerstva školství si mohou všechny děti přijít do školy pro vysvědčení. Pro žáky, kteří do školy nechodili, ovšem platí, že musí přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, aby se mohli setkat s ostatními žáky své třídy.

Pokud nemůžete nebo nechcete takové prohlášení podepsat, dítě do školy neposílejte. Vysvědčení si pak vyzvednete v kanceláři školy a to buďto v pátek 26. 6. v době 8:00 až 12:00 hod. nebo v pondělí 29. 6. v době 8:00 až 12:00 hod. (to si mohou přijít vyzvednout i žáci).

Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 v 7:30 hod. v příslušné třídě. Děti budou mít nasazené roušky. Po rozdání vysvědčení ihned opustí školu.

Pro děti 1. – 3. třídy, které chodily do školy, bude družina v pátek zajištěna od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Mgr. Hana Svánovská

Změněno 18.6.2020


Ošetřovné

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí k ošetřovnému ke stažení zde.

Změněno 25.5.2020


Informace o školní docházce

Vážení rodiče,

od 25. 5. bude obnovena výuka na 1. stupni ZŠ. Podle MŠMT je výuka dobrovolná, proto žádáme o vyjádření, zda vaše dítě bude do školy chodit. Odpovídejte v Anketě v Bakalářích (hned ve sloupci nad Komens) nejpozději do 19. 5.

Podle počtu žáků musíme zorganizovat provoz školy, který se bude řídit Metodickým pokynem MŠMT, který najdete zde. Je velmi důležité si tento pokyn přečíst, abyste věděli, čím žáky do školy vybavit a jak se mají chovat při příchodu do školy a odchodu ze školy. Škola se postará o dezinfekci a bezpečnost žáků při pobytu ve škole.

Další organizace:

Výuka bude probíhat od 7:15 do 11:10 hod. dále dozor nad žáky od 11:10 do 15:00 hod.

Školní družina nebude mít ranní provoz. V odpoledních hodinách budou žáci v ŠD ve stejných skupinách jako ve vyučování, maximálně do 15:00 hod.

Vzhledem k tomuto opatření můžeme ŠD zajistit pouze pro 1. až 3. ročník.

Stravování pro zájemce bude zajištěno.

Poučte děti podle Metodického pokynu MŠMT o chování ve škole.

Při nástupu musí žáci odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které najdete zde. Bez tohoto prohlášení nelze do školy nastoupit.

Změněno 20.5.2020


TISKOPIS K OČR A INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

změnili jsme režim potvrzování Žádostí o ošetřovné.

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU (schváleno 25. 3. 2020)

Tiskopisy není nutné stahovat a vyplňovat předem. Stačí na e-mail smardova@zsdolniloucky.cz zaslat požadavek, kde bude uvedeno jméno dítěte, třída ZŠ nebo MŠ a datum, od kdy chce rodič žádost o ošetřovné vystavit. Požadavky můžete zasílat průběžně, ale formuláře se budou potvrzovat a odesílat je v úterý: 8,00 – 10,00 hod.a ve čtvrtek: 8,00 – 10,00 hod.

V nutných případech bude ve výše uvedených termínech vydáván tiskopis osobně. Je však nutné, aby rodič při vstupu do školy měl roušku nebo jinak chráněný obličej.

Mgr. Hana Svánovská

Změněno 26.3.2020


Heslo pro El. žákovskou knížku

Pokud nemáte heslo pro přístup do El. žákovské knížky. kontaktujte mailem zástupkyni ředitele Ivanu Zedníkovou nebo třítního učitele.

Změněno 12.3.2020   Pokračování


Recitační soutěž

Recitační soutěže v Lomnici s názvem „ O botu kocoura Mikeše“ se zúčastnilo 6 žáků z 1. stupně. Úspěšná byla Markéta Pochopová z 1. třídy, která získala cenu poroty.

Změněno 5.3.2020   Pokračování


Přijímací řízení na SŠ

Informace pro rodiče žáků 5. a 9. ročníku o přijímacím řízení na SŠ najdete zde.

Změněno 4.3.2020


Mladý chemik

V soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR má naše škola jsme již několik let úspěchy a také letos postoupil Ondra Kubíček do krajského finále, které proběhlo 28. 2. 2020. Ondra své umístění mezi 28 nejlepšími ještě vylepšil a skončil na krásném 12. místě.

 

Změněno 4.3.2020   Pokračování


Chemická olympiáda - okr. kolo

V okresník kole chemické lympiády se ondra Kubíček umístil na krásném 11. místě mezi 28 zúčastněnými. David Čtvrníček byl 19. a Sabina Štěpánková 22.

Všem děkuji za reprezentaci školy.

Mgr. Naděžda Kopecká

Změněno 4.3.2020   Pokračování

Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18