Novinky

Heslo pro El. žákovskou knížku

Pokud nemáte heslo pro přístup do El. žákovské knížky. kontaktujte mailem zástupkyni ředitele Ivanu Zedníkovou nebo třítního učitele.

Změněno 12.3.2020   Pokračování


Uzavření školy od 11. 3. 2020

O z n á m e n í

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, - osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

se uzavírá Základní škola Dolní Loučky

od středy 11. 3. 2020 do odvolání

Mateřská škola a ŠKOLNÍ JÍDELNA bude v této době v provozu.

V Dolních Loučkách 10. 3. 2020

 

-----------------------------------------------

Mgr. Hana Svánovská

ředitelka školy

Vytvořeno 10.3.2020


Recitační soutěž

Recitační soutěže v Lomnici s názvem „ O botu kocoura Mikeše“ se zúčastnilo 6 žáků z 1. stupně. Úspěšná byla Markéta Pochopová z 1. třídy, která získala cenu poroty.

Změněno 5.3.2020   Pokračování


Přijímací řízení na SŠ

Informace pro rodiče žáků 5. a 9. ročníku o přijímacím řízení na SŠ najdete zde.

Změněno 4.3.2020


Mladý chemik

V soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR má naše škola jsme již několik let úspěchy a také letos postoupil Ondra Kubíček do krajského finále, které proběhlo 28. 2. 2020. Ondra své umístění mezi 28 nejlepšími ještě vylepšil a skončil na krásném 12. místě.

 

Změněno 4.3.2020   Pokračování


Chemická olympiáda - okr. kolo

V okresník kole chemické lympiády se ondra Kubíček umístil na krásném 11. místě mezi 28 zúčastněnými. David Čtvrníček byl 19. a Sabina Štěpánková 22.

Všem děkuji za reprezentaci školy.

Mgr. Naděžda Kopecká

Změněno 4.3.2020   Pokračování


Lyžařský kurz

V únoru jsme byli na lyžařském výcviku v Jeseníkách pod Kralickým Sněžníkem. Ve ski areálu Kraličák jsme byli již potřetí.

Změněno 4.3.2020   Pokračování


Přehazovaná 5. třída

Dne 10. 1. 2020 se žáci 5. ročníku zúčastnili okrskového kola v přehazované v Deblíně. Na turnaji se dále sešly děti ze školy v Lomnici, Deblíně a Tišnov, Smíškova. Hrálo se systémem každý s každým. Družstvo z Dolních Louček tuto soutěž vyhrálo a postoupilo do okresního kola do Pohořelic.

Změněno 4.3.2020   Pokračování


Recitační soutěž - školní kolo

Školní kolo recitační soutěže pro žáky naší školy se konalo v pátek 7. 2. 2020. Soutěže 1. stupně se zúčastnilo 18 žáků ve třech kategoriích. Ve stejnou dobu se i 28 žáků 2. stupně snažilo zaujmout porotu svými výkony.

Fotogalerie

Změněno 13.2.2020   Pokračování


Týden zdravých svačin v 5. třídě

Žáci páté třídy se zapojili do soutěže pořádané v projektu Ovoce a zelenina do škol. Celý týden si děti nosily do třídy samé zdravé svačiny a pití, což můžete vidět na fotografiích.

Změněno 12.2.2020

Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15