Novinky

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlásila na 9. a 10. 5. 2024 ředitelské volno pro žáky základní školy. Školní jídelna a mateřská škola budou v provozu.

Změněno 22.4.2024


foto

Hlavo-lamy v lavici

V měsíci březnu proběhla na naší škole šifrovací soutěž pod názvem Hlavo-lamy v lavici, která byla určena vybraným žákům 2. a 3. tříd.

Změněno 22.4.2024   Pokračování


foto

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ proběhne 7. 5. 2024 od 13:00 do 16:00 v budově MŠ

Změněno 11.4.2024   Pokračování


Jarní dílna

Školní družina zve na jarní dílničku 12. 4. 2024

Změněno 2.4.2024   Pokračování


Noc s Andersenem

22. 3. se loučská škola proměnila na bájný Olymp. Více informací se postupně objeví na našem FB.

Změněno 22.3.2024   Pokračování


foto

Dětská scéna

S jarem, které se letos předčasně probudilo, začíná i návrat mnoha soutěžních klání základních škol a Dětská scéna je jednou z nich.

Změněno 14.3.2024   Pokračování


foto

Pozvánky

Obec Dolní Loučky pořádá na besedu o historii místních památek, besedu o třídění odpadu a akci Ukliďme Česko.

Změněno 27.2.2024   Pokračování


Týden pro wellbeing

V MAP Tišnov se rozhodli udělat anonymní výzkum zjištění wellbeingu u pedagogů i žáků, jehož výsledky budou sdílet. 

Změněno 13.2.2024   Pokračování


ŠKOLKOVNÉ

Potvrzení pro účely odpočtu daně z příjmů – školkovné

Rodič vyplní pouze jméno, rodné číslo a bydliště dítěte, dále jméno a bydliště poplatníka. Kolonku „výše plateb“ nevyplňovat!!! Předvyplněný formulář přinéste osobně do MŠ nebo pošlete naskenovaný na e-mail: smardova@zsdolniloucky.cz.

formulář (formát .doc)

formulář (formát .pdf)

Změněno 18.1.2024


Přání

Přejeme všem šťasný a úspěšný rok 2024

Změněno 2.1.2024

Strana 1, 2, 3, 4, 5