Kontakty - zaměstnanci ZŠ

Poslední aktualizace stránky 24.10.2019

Pedagogové

Jméno E-mail Funkce, aprobace
Mgr. Bednářová Vlasta bednarova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 2. třídy, 1. stupeň
Mgr. Dvořáková Marcela dvorakova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 1. třídy, 1. stupeň
Mgr. Eklová Ilona eklova@zsdolniloucky.cz učitelka, Aj
Mgr. Hálová Jitka halova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 8. třídy, Čj - D
Mgr. Hladilová Magdaléna hladilova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 4.A třídy,1. stupeň
RNDr. Humpolcová Zdeňka humpolcova@zsdolniloucky.cz  učitelka, třídní 6.A třídy, výchovný poradce, M - Bi
Mgr. Kopecká Naděžda kopecka@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 7. třídy, M - Ch
Mgr. Křivská Šárka krivska@zsdolniloucky.cz učitelka, preventistka sociálně-patologických jevů, Bi - Rv
Mgr. Kundratová Michaela kundratova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 4.B třídy, Čj - D
Mgr. Maloňová Květoslava malonova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 5. třídy, M - Bi
Mgr. Muzikantová Romana muzikantova@zsdolniloucky.cz učitelka, 1. stupeň
Mgr. Poslušná Miroslava poslusna@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 6.B třídy, Čj - On
Mgr. Richterová Libuše richterova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 3. třídy, 1. stupeň
Mgr. Skulová Jana skulova@zsdolniloucky.cz učitelka (MD), Čj - Hv
Mgr. Svánovská Hana reditel@zsdolniloucky.cz ředitelka školy, M - Fy
Mgr. Valíček Rostislav valicek@zsdolniloucky.cz učitel, třídní 9. třídy, Tv
Mgr. Zedníková Ivana zednikova@zsdolniloucky.cz zástupkyně ředitelky školy, M - Ch

Speciální pedagog

Jméno email specializace telefon  
Mgr. Pavla Pilátová  pilatova@zsdolniloucky.cz   speciální pedagog 733 224 440  
Mgr. Barbora Dufková  dufkova@zsdolniloucky.cz  speciální pedagog 731 178 576  

Asistentky pedagoga

Jméno E-mail Funkce
PaedDr. Mojžíšová Věra mojzisova@zsdolniloucky.cz asistentka 3. třída
Senohrábková Žaneta senohrabkova@zsdolniloucky.cz asistentka 4. třída
Slavíčková Marie slavickova@zsdolniloucky.cz asistentka 2. třída

Školní družina

Jméno E-mail Funkce Telefon  
Halasová Irena halasova@zsdolniloucky.cz vedoucí vychovatelka 775 436 741  
Beníčková Lenka benickova@zsdolniloucky.cz vychovatelka 733 173 363  
Richterová Libuše richterova@zsdolniloucky.cz učitelka    
Slavíčková Marie. slavickova@zsdolniloucky.cz vychovatelka 770 149 918  

Školní jídelna

Jméno E-mail Funkce Telefon
Popková Věra jidelna@zsdolniloucky.cz vedoucí ŠJ 733 173 350, 549 440 219
Mašková Blanka   vedoucí kuchařka  
Borková Lucie   kuchařka  
Mašková Eva   kuchařka  
Kiefrová Radka   kuchařka  
Kolesárová Věra   kuchařka  
Zemanová Iveta   pomocná kuchařka  
Jáchimová Radka   odvážení stravy a výdej v MŠ  

Správní zaměstnanci

Jméno E-mail Funkce Telefon/fax
Šmardová Alena smardova@zsdolniloucky.cz účetní 770 182 338
Halas Marcel   školník 773 744 517
Pešová Iveta   uklízečka  
Plevačová Lenka   uklízečka  
Vejpustková Pavla   uklízečka