Kontakty - zaměstnanci ZŠ

Poslední aktualizace stránky 19.12.2023

Pedagogové

po nezbytné předchozí domluvě lze využít konzultační hodiny mimo termíny pravidelných hovorových hodin a třídních schůzek

Jméno E-mail Funkce, aprobace
Mgr. Veronika Burianová burianova@zsdolniloucky.cz učitelka, Z - D
Mgr. Aneta Drábková drabkova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 5. třída, Čj - Rj
Mgr. Dvořáková Marcela dvorakova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 1. A, 1. stupeň
Mgr. Eklová Ilona eklova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 7.B, Aj
Mgr. Hálová Jitka halova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 9.A , Čj - D
Mgr. Hladilová Magdaléna hladilova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 4.A ,1. stupeň, Aj
RNDr. Humpolcová Zdeňka humpolcova@zsdolniloucky.cz učitelka, výchovný poradce, M - Bi
PaedDr. Karlíčková Eva karlickova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 3. třídy, 1. stupeň
Mgr. Kočková Hana reditel@zsdolniloucky.cz ředitelka školy, M - Fy
Mgr. Kopecká Naděžda kopecka@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 6. třídy, M - Ch
Mgr. Křivská Šárka krivska@zsdolniloucky.cz učitelka, školní metodik prevence, Bi - Rv
Mgr. Kudláčová Petra kudlacova@zsdolniloucky.cz učitelka, M - Př
Mgr. Kundratová Michaela kundratova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 8.B, Čj - D
Mgr. Maloňová Květoslava malonova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 9.B třídy, M - Bi
Mgr. Midrlová Jana midrlova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 7.A, Čj -  Ov
Mgr. Muzikantová Romana muzikantova@zsdolniloucky.cz učitelka,  třídní 4.B, 1. stupeň
Mgr. Porupka Dominik porupka@zsdolniloucky.cz učitel, třídní 8.A, Z - D
Mgr. Richterová Libuše richterova@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 2.A, 1. stupeň
Bc. Seemann Andrea seemann@zsdolniloucky.cz učitelka, 1. B, spec. ped
Mgr. Valíček Rostislav valicek@zsdolniloucky.cz zástupce ředitelky, Tv
Mgr. Vogelová Lenka vogelová@zsdolniloucky.cz učitelka, třídní 2.B, 1. stupeň
Mgr. Zedníková Ivana zednikova@zsdolniloucky.cz učitelka, M - Ch

Speciální pedagog

Jméno email specializace telefon  
Mgr. Andrea Galová galova@zsdolniloucky.cz speciální pedagog    
Mgr. Lenka Matušková matuskova@zsdolniloucky.cz  speciální pedagog    

Asistentky pedagoga

Jméno E-mail Funkce
Hronová Dita capova@zsdolniloucky.cz asistentka 3. třída
PaedDr. Mojžíšová Věra mojzisova@zsdolniloucky.cz asistentka 7.A 
Senohrábková Žaneta senohrabkova@zsdolniloucky.cz asistentka 8.B 
Slavíčková Marie slavickova@zsdolniloucky.cz asistentka 6. třída
Strnadová Monika strnadova@zsdolniloucky.cz asistentka 2. A
Špačková Lenka spackova@zsdolniloucky.cz asistentka 2. B 

Školní družina

Jméno E-mail Funkce Telefon  
Beníčková Lenka benickova@zsdolniloucky.cz vychovatelka 733 173 363  
Halasová Irena halasova@zsdolniloucky.cz vedoucí vychovatelka 775 436 741  
Nečesalová Vendula necesalova@zsdolniloucky.cz vychovatelka 775 850 728  
Slavíčková Marie slavickova@zsdolniloucky.cz vychovatelka 770 149 918  
Špačková Lenka spackova@zsdolniloucky.cz vychovatelka 778 981 859  

Školní jídelna

Jméno E-mail Funkce Telefon
Širůček Petr jidelna@zsdolniloucky.cz vedoucí ŠJ 733 173 350
Kadlecová Hana   kuchařka  
Kieferová Radka   kuchařka  
Kolesárová Věra   kuchařka  
Petříček Libor   kuchař  
Šafářová Monika   pomocná kuchařka  
Vejpustková Andrea   pomocná kuchařka  
Dvořáková Petra   odvážení stravy a výdej v MŠ  

Správní zaměstnanci

Jméno E-mail Funkce Telefon/fax
Šmardová Alena smardova@zsdolniloucky.cz účetní 770 182 338
Halas Marcel   školník 773 744 517
Pešová Iveta   uklízečka  
Plevačová Lenka   uklízečka  
Vejpustková Pavla   uklízečka  
Chudíková Iva   uklízečka