Základní škola

Poslední aktualizace stránky 31.8.2021

Naše základní škola je úplná devítiletá škola. Ve dvanácti třídách vyučujeme 233 žáků. Kromě kmenových tříd máme v k dispozici odborné učebny pro výuku jazyků, fyziky, chemie a pracovních činností (cvičná kuchyň). V budově školy jsou dvě třídy mateřské školy - převážně předškoláci.

Vedení školy

ředitelka školy:
Mgr. Hana Kočková

zástupci ředitele školy:

RNDr. Zdeňka Humpolcová

Mgr. Rostislav Valíček

Kontakty na vedení školy

Pedagogický sbor a zaměstnanci

Kontakty na zaměstnance