Základní škola

Poslední aktualizace stránky 3.9.2018

Naše základní škola je úplná devítiletá škola. V devíti třídách vyučujeme 199 žáků. Kromě kmenových tříd máme v k dispozici odborné učebny pro výuku jazyků, fyziky, chemie, přírodopisu, pracovních činností (cvičná kuchyň) a výtvarné výchovy. V budově školy je třída mateřské školy - předškoláci.

Vedení školy

ředitelka školy:
Mgr. Hana Svánovská

zástupkyně ředitele školy:
Mgr. Ivana Zedníková

Kontakty na vedení školy

Pedagogický sbor a zaměstnanci

Kontakty na zaměstnance