Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Škola s více jak 60letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro téměř 250 žáků v devíti ročnících základní školy a pro více než 100 dětí ve čtyřech třídách mateřské školy.


Novinky

práce našich žáků

Změněno 25.11.2020 | Naďa Kopecká

Můžete si prohlédnout práce našich žáků, které vytvořili v době distanční výuky


Provoz školy od 30. 11. 2020

Změněno 20.11.2020 | Hana Svánovská

Podle pokynů z MŠMT budou od pondělí 30. 11. 2020 ve škole přítomni žáci celého prvního stupně a žáci 9. třídy. Ostatní třídy se budou střídat. Takže první týden od 30. 11. do 4. 12. (lichý) budou ve škole přítomni žáci 7. A a B, žáci 6. a 8. třídy se budou učit distančně. Ve druhém týdnu od 7. 12. do 11. 12. (sudý) se budou učit ve škole žáci 6. a 8. ročníku, žáci 7. A a B se budou učit distančně. Distanční výuka zůstává povinná. Takto se budou třídy střídat až do změny pokynů.

Veškeré podrobnější informace budou rodičům zaslány během příštího týdne. Celý dokument z MŠMT si můžete přečíst zde.

Mgr. Hana Kočková


Obnovení provozu školy

Změněno 13.11.2020 | Hana Svánovská

Od středy 18. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ. Provoz školní jídelny a školní družiny bude pro tyto žáky také zahájen.

Žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky (3. – 9. r.), nesmí obědvat v jídelně, ale mohou si oběd odnášet domů.

Další informace školy najdete zde. Informace z MŠMT najdete zde.

Mgr. Hana Kočková


Doporučení od odborníků Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Změněno 21.10.2020 | Naďa Kopecká

Vážení rodiče,

v návaznosti na uzavření škol, přechod na online výuku a další omezující opatření zahrnující i omezení činnosti kroužků nebo sportovních klubů ve vnitřních prostorech, je velice pravděpodobné, že děti tráví více času doma v online prostředí. 

Věnujte prosím pozornost následujícím dvěma doporučením z rukou odborníků Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Sledujte, co děti sledují

Hrej bezpečně


Důležité

Změněno 13.10.2020 | Hana Svánovská

Vážení rodiče,

Vláda ČR omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. V provozu nebude ani školní družina. Toto omezení trvá od 14. 10. do 1. 11. 2020. Provoz mateřských škol není omezen. Pro žáky ZŠ bude v provozu školní jídelna. Žáci si musí obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Oběd mohou žáci sníst ve školní jídelně nebo si ho odebrat do jídlonosičů.

Znění usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 naleznete zde.