Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Škola s více jak 60letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro více než 250 žáků v devíti ročnících základní školy a pro více než 120 dětí v pěti třídách mateřské školy.

Novinky

Aktuální dění můžete sledovat také na našem Facebooku

foto

Pozvánky

Změněno 27.2.2024 | Naďa Kopecká

Obec Dolní Loučky pořádá na besedu o historii místních památek, besedu o třídění odpadu a akci Ukliďme Česko.

Pokračování


Týden pro wellbeing

Změněno 13.2.2024 | Naďa Kopecká

V MAP Tišnov se rozhodli udělat anonymní výzkum zjištění wellbeingu u pedagogů i žáků, jehož výsledky budou sdílet. 

Pokračování


ŠKOLKOVNÉ

Změněno 18.1.2024 | Naďa Kopecká

Potvrzení pro účely odpočtu daně z příjmů – školkovné

Rodič vyplní pouze jméno, rodné číslo a bydliště dítěte, dále jméno a bydliště poplatníka. Kolonku „výše plateb“ nevyplňovat!!! Předvyplněný formulář přinéste osobně do MŠ nebo pošlete naskenovaný na e-mail: smardova@zsdolniloucky.cz.

formulář (formát .doc)

formulář (formát .pdf)


Přání

Změněno 2.1.2024 | Naďa Kopecká

Přejeme všem šťasný a úspěšný rok 2024


Vánoční dílnička

Změněno 19.12.2023 | Naďa Kopecká

  15. 12. proběhla vánoční dílnička a rodiče společně s dětmi zde mohli vyrábět vánoční dekorace a ozdoby na sromeček. Další fotografie najdete na našem facebooku.