Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Škola s více jak 60letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro téměř 250 žáků v devíti ročnících základní školy a pro více než 100 dětí ve čtyřech třídách mateřské školy.

Novinky

Aktuální dění můžete sledovat také na našem Facebooku

Potvrzení pro účely odpočtu daně z příjmů za zúčtovací období 2022

Změněno 18.1.2023 | Naďa Kopecká

Rodič vyplní pouze jméno, rodné číslo a bydliště dítěte, dále jméno a bydliště poplatníka. Kolonku „výše plateb“ nechá volnou. Předvyplněný formulář přinese osobně do MŠ nebo pošlé naskenované na e-mail: smardova@zsdolniloucky.cz.

Formulář


Mikulášská škola

Změněno 22.12.2022 | Naďa Kopecká

Chcete se podívat, jak to vypadalo v mikulášské škole?


Vánoční výstava v Předklášteří

Změněno 2.12.2022 | Naďa Kopecká

V sobotu 3. 12.  ve 14:00 bude vernisáž vánoční výstavy v Předklášteří. Jako již tradičně i letos se na výstavě prezentují i naši žáci svými pracemi, letos to jsou adventní věnce. Více na FB.


Adventní zastavení

Změněno 30.11.2022 | Naďa Kopecká

Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošním úspěšném Adventním zastavení. Více objevíte na našem FB.


Slavnost Slabikáře

Změněno 29.11.2022 | Naďa Kopecká

Naši prvňáčci už se pomalu stávají malými čtenáři. Na Slavnosti Slabikáře každý dostal svůj Slabikář a děti ukázaly rodičům, co vše už umí. Více na našem FB.