Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Škola s více jak 60letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro téměř 250 žáků v devíti ročnících základní školy a pro více než 100 dětí ve čtyřech třídách mateřské školy.


Novinky

Usnesení vlády březen 2021

Změněno 28.2.2021 | Hana Kočková

Od 1. března 2021 došlo na základě usnesení vlády k uzavření všech školských zařízení (ZŠ, MŠ a ŠD). Od pondělí bude tedy probíhat výuka distančně. Tato je pro všechny žáky povinná. Školní jídelna bude v provozu pouze jako výdejna obědů pro přihlášené děti a cizí strávníky. O dalších opatřeních budete informováni přes školní informační systém.


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Změněno 25.2.2021 | Hana Kočková

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví žádám všechny rodiče, aby při vstupu do školy použili ochranu úst - respirátor FFP2 nebo dvě zdravotnické roušky. Žáci, kteří mají prezenční výuku (1.  a 2. r.) musí mít také respirátor nebo zdravotnickou roušku. Látkové roušky jsou považovány za nedostatečnou ochranu a dítě proto nebude do školy vpuštěno. Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Kočková


Odpočet z daní

Změněno 6.1.2021 | Hana Kočková

Potvrzení pro účely odpočtu daně z příjmů za zúčtovací období 2020 - školkovné najdete zde. Vyplněný formulář (bez uvedené částky) zašlete mailem na adresu smardova@zsdolniloucky.cz. Paní účetní částku doplní, potvrdí podpisem a razítkem a zašle Vám zpět na mail. Pokud potřebujete originál, odevzdejte formulář v oddělení školky, kam chodí Vaše dítě.

Hana Kočková


Hovorové hodiny 5. 1. 2021 zrušeny

Změněno 3.1.2021 | Hana Kočková

Hovorové hodiny, které byly v plánu v úterý 5. 1. 2021, jsou zrušeny. Pokud potřebují rodiče jednat s vyučujícími, spojí se s nimi přes Komens. Ministerstvo školství bude vydávat pokyny k hodnocení žáků za druhé pololetí. Podle těchto pokynů se budeme řídit.

Mgr. Hana Kočková


Provoz školy od 4. 1. 2021

Změněno 29.12.2020 | Hana Kočková

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol a dětí v MŠ. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Celé znění k organizaci škol z MŠMT najdete zde. Mgr. Hana Kočková