Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Škola s více jak 60letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro téměř 250 žáků v devíti ročnících základní školy a pro více než 100 dětí ve čtyřech třídách mateřské školy.


Novinky

Doporučení od odborníků Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Změněno 21.10.2020 | Naďa Kopecká

Vážení rodiče,

v návaznosti na uzavření škol, přechod na online výuku a další omezující opatření zahrnující i omezení činnosti kroužků nebo sportovních klubů ve vnitřních prostorech, je velice pravděpodobné, že děti tráví více času doma v online prostředí. 

Věnujte prosím pozornost následujícím dvěma doporučením z rukou odborníků Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Sledujte, co děti sledují

Hrej bezpečně


Důležité

Změněno 13.10.2020 | Hana Svánovská

Vážení rodiče,

Vláda ČR omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. V provozu nebude ani školní družina. Toto omezení trvá od 14. 10. do 1. 11. 2020. Provoz mateřských škol není omezen. Pro žáky ZŠ bude v provozu školní jídelna. Žáci si musí obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Oběd mohou žáci sníst ve školní jídelně nebo si ho odebrat do jídlonosičů.

Znění usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 naleznete zde.

 

 


Distanční výuka

Změněno 9.10.2020 | Naďa Kopecká

Vážení rodiče,
toto jsou pokyny, které vydalo MŠMT, týkající se výuky v příštích dvou týdnech na naší škole
1) pro MŠ a 1. st. ZŠ se stávající režim nemění
2) pro 2. st. ZŠ se zavádí střídavá výuka s účinností od 12. 10. do 25. 10. 2020
3) rozvrh střídavé výuky: 1. týden - třídy 7.A, 7.B a 9.tř. se budou vzdělávat distančně, 6.tř. a 8. tř. ve škole
                                        2. týden - třídy 6. tř. a 8. tř. distančně, 7.A, 7.B a 9.tř.  ve škole
4) Školní jídelna zůstává v provozu za přísných bezpečnostních a hygienických opatření, obědy mohou odebírat i žáci na distanční výuce. Třídy s distanční výukou budou automaticky odhlášeny z oběda. Prosím rodiče, aby své dítě v případě zájmu na oběd přihlásili.
5) 26. a 27. 10. 2020 byl vyhlášen zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole, nebude probíhat ani distanční výuka, jídelna bude pro žáky ZŠ uzavřena.

Pravidla distanční výuky

 


Nabídka kroužků pro tento školní rok

Změněno 23.9.2020 | Naďa Kopecká

Uvádíme  nabídku kroužků, které v tomto školním roce naše škola nabízí.


Podzimní sběr papíru

Změněno 23.9.2020 | Naďa Kopecká

Pravidelný sběr papíru se koná od 29. 9. do 2. 10. 2020. Bližší informace jsou zde.