Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Škola s více jak 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro téměř 200 žáků v devíti třídách základní školy a 84 dětí ve třech třídách mateřské školky.


Novinky

Pomůcky pro šk. rok 2020/21

Změněno 24.7.2020 | Naďa Kopecká

Opět publikujeme seznam pomůcek pro 2. - 9. ročník pro nastávající školní rok. Zelené informace jsou již aktuálně upravené, průběžně budeme aktualizovat další.


Hodnocení žáků za 2. pololetí a vydávání vysvědčení

Změněno 18.6.2020 | Hana Svánovská

Vážení rodiče,

v tomto školním roce bude hodnocení žáků provedeno podle vyhlášky č. 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020, podle § 1 tímto způsobem:

V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

          a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

          b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

          c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Ukončení letošního školního roku bude trochu jiné než jindy. Podle pokynů ministerstva školství si mohou všechny děti přijít do školy pro vysvědčení. Pro žáky, kteří do školy nechodili, ovšem platí, že musí přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, aby se mohli setkat s ostatními žáky své třídy.

Pokud nemůžete nebo nechcete takové prohlášení podepsat, dítě do školy neposílejte. Vysvědčení si pak vyzvednete v kanceláři školy a to buďto v pátek 26. 6. v době 8:00 až 12:00 hod. nebo v pondělí 29. 6. v době 8:00 až 12:00 hod. (to si mohou přijít vyzvednout i žáci).

Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 v 7:30 hod. v příslušné třídě. Děti budou mít nasazené roušky. Po rozdání vysvědčení ihned opustí školu.

Pro děti 1. – 3. třídy, které chodily do školy, bude družina v pátek zajištěna od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Mgr. Hana Svánovská


Uzavření MŠ a ŠJ v období hlavních prázdnin

Změněno 18.6.2020 | Hana Svánovská

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Loučky oznamuje, že

MATEŘSKÁ ŠKOLA bude v době hlavních prázdnin uzavřena

              od pondělí 20. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020

a ŠKOLNÍ JÍDELNA bude v době hlavních prázdnin uzavřena

              od pondělí 20. 7. 2020 do pondělí 24. 8. 2020.

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. 9. 2020.

Mgr. Hana Svánovská


Pro rodiče prvňáčků

Změněno 3.6.2020 | Naďa Kopecká

pomůcky pro budoucího prvňáčka


Přihláška ke školnímu stravování na šk. rok 2020/21

Změněno 2.6.2020 | Naďa Kopecká

Vedoucí školní jídelny prosí všechny zájemce o obědy pro příští školní rok, aby vyplněnou přihlášku poslali na její adresu jidelna@zsdolniloucky.cz do 30. 6. 2020

 

přihláška pro žáka

přihláška pro zaměstnance

přihláška pro "cizí strávníky"