Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Škola s více jak 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro téměř 200 žáků v devíti třídách základní školy a 84 dětí ve třech třídách mateřské školky.


Novinky

4. třída - beseda se starostou

Změněno 11.9.2020 | Naďa Kopecká

V rámci vlastivědného učiva o naší obci jsme pozvali do školy pana starostu Jiřího Maška. Pan starosta naše pozvání přijal a vyprávěl žákům o historii i současnosti obce. Žáci měli připravené otázky, na které jim pan starosta odpověděl.
Mgr. Libuše Richterová

 

Fotogalerie


Roušky ve společných prostorách

Změněno 9.9.2020 | Naďa Kopecká

Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov.

Podle informací ministra školství Roberta Plagy by se od čtvrtka plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách neměla týkat přímo výuky ve třídách. Roušky se budou nosit ve společných prostorách - chodby, WC, šatny, ...

Další informace bude rozesílat vedení školy prostřednictvím Bakalářů.


Pro rodiče prvňáčků

Změněno 4.9.2020 | Naďa Kopecká

Třídní schůzky v obou prvních třídách proběhnou 15. 9. od 16:00 hod

pomůcky pro budoucího prvňáčka


Třídní schůzky

Změněno 4.9.2020 | Naďa Kopecká

Třídní schůzky ve třídách, kde je nový třídní učitel, proběhnou 15. 9. od 15:30 hod. Týká se to následujících tříd: 3.tř 4. tř, 5. B, 6. tř., 7.A, 7. B


Informace

Změněno 4.9.2020 | Naďa Kopecká

Baseballový tým pořádá nábor chlapců ročník 2011 a mladší.

Stream Dance Dolní Loučky zve na akci Tančí celý Loučky a okolí