Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Škola s více jak 60letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro téměř 250 žáků v devíti ročnících základní školy a pro více než 100 dětí ve čtyřech třídách mateřské školy.


Novinky

Pomůcky pro šk. rok 2021/22

Změněno 27.7.2021 | Naďa Kopecká

přehled pomůcek pro 2. - 9. ročník


Dětský den

Změněno 11.6.2021 | Hana Kočková

Kulturní spolek Dolní Loučky a Sbor dobrovolných hasičů Dolní Loučky vás srdečně zvou na Záchranářský dětský den. Bližší informace najdete v tomto odkazu.

Náhled obrázku


Výsledek zápisu do MŠ

Změněno 28.5.2021 | Hana Kočková

V přiloženém souboru najdete výsledky zápisu do MŠ na rok 2021-2022.


Provoz školy od 24. 5. 2021

Změněno 25.5.2021 | Hana Kočková

Mimořádné opatření k provozu škol od 24. 5. 2021

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.
 • mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje toto:

 • součástí vzdělávání není zpěv s výjimkou MŠ
 • vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení

Stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku, a) prokáže, že

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Celé znění tohoto opatření najdete zde.


Informace k provozu školy od pondělí 17. 5. 2021

Změněno 13.5.2021 | Hana Kočková

Ministerstvo školství vydalo nové informace, které se týkají osobní přítomnosti žáků 1. stupně bez rotací. Žáci 2. stupně v Jihomoravském kraji budou nadále rotovat. Byla zrušena povinnost homogenních oddělení a skupin, takže školní družina (ranní i odpolední) bude v běžném provozu. Testování antigenními testy probíhá pro žáky 1. stupně 1x týdně, pro žáky 2. stupně 2x týdně. Dále není povinné nosit ochranu nosu a úst při pobytu ve venkovních prostorech (vycházka, školní zahrada, ...) pokud bude dodržen odstup 2 m. Celé znění opatření najdete zde.

Přehledná tabulka o docházce tříd je na tomto odkazu.