Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Škola s více jak 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro téměř 200 žáků v devíti třídách základní školy a 84 dětí ve třech třídách mateřské školky.


Novinky

Ošetřovné

Změněno 25.5.2020 | Hana Svánovská

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí k ošetřovnému ke stažení zde.


Informace o školní docházce

Změněno 20.5.2020 | Hana Svánovská

Vážení rodiče,

od 25. 5. bude obnovena výuka na 1. stupni ZŠ. Podle MŠMT je výuka dobrovolná, proto žádáme o vyjádření, zda vaše dítě bude do školy chodit. Odpovídejte v Anketě v Bakalářích (hned ve sloupci nad Komens) nejpozději do 19. 5.

Podle počtu žáků musíme zorganizovat provoz školy, který se bude řídit Metodickým pokynem MŠMT, který najdete zde. Je velmi důležité si tento pokyn přečíst, abyste věděli, čím žáky do školy vybavit a jak se mají chovat při příchodu do školy a odchodu ze školy. Škola se postará o dezinfekci a bezpečnost žáků při pobytu ve škole.

Další organizace:

Výuka bude probíhat od 7:15 do 11:10 hod. dále dozor nad žáky od 11:10 do 15:00 hod.

Školní družina nebude mít ranní provoz. V odpoledních hodinách budou žáci v ŠD ve stejných skupinách jako ve vyučování, maximálně do 15:00 hod.

Vzhledem k tomuto opatření můžeme ŠD zajistit pouze pro 1. až 3. ročník.

Stravování pro zájemce bude zajištěno.

Poučte děti podle Metodického pokynu MŠMT o chování ve škole.

Při nástupu musí žáci odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které najdete zde. Bez tohoto prohlášení nelze do školy nastoupit.


Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2020-2021

Změněno 29.4.2020 | Hana Svánovská

Ředitelka školy rozhodla na základě žádostí o přijetí do 1. ročníku naší školy takto. Všechny děti, které žádají o přijetí, byly přijaty. Rodiče dětí, kteří žádají o odklad školní docházky musí doložit vyjádření Pedagogicko psychologické poradny a vyjádření lékaře do konce května. V této mimořádné situaci bude záležet na tom, kdy Vám vyšetření obě instituce vydají.

Seznam s kódy naleznete zde.


Otevření školní jídelny pro cizí strávníky

Změněno 29.4.2020 | Hana Svánovská

Ředitelka školy v Dolních Loučkách po projednání se zřizovatelem oznamuje, že od pondělí 11. 5. 2020 bude zahájen provoz školní jídelny pro cizí strávníky.

Přihlašování na obědy bude probíhat přes paní vedoucí ŠJ Věru Popkovou.

V Dolních Loučkách 29. 4. 2020  Mgr. Hana Svánovská ředitelka ZŠ

 


TISKOPIS K OČR A INFORMACE PRO RODIČE

Změněno 26.3.2020 | Hana Svánovská

Vážení rodiče,

změnili jsme režim potvrzování Žádostí o ošetřovné.

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU (schváleno 25. 3. 2020)

Tiskopisy není nutné stahovat a vyplňovat předem. Stačí na e-mail smardova@zsdolniloucky.cz zaslat požadavek, kde bude uvedeno jméno dítěte, třída ZŠ nebo MŠ a datum, od kdy chce rodič žádost o ošetřovné vystavit. Požadavky můžete zasílat průběžně, ale formuláře se budou potvrzovat a odesílat je v úterý: 8,00 – 10,00 hod.a ve čtvrtek: 8,00 – 10,00 hod.

V nutných případech bude ve výše uvedených termínech vydáván tiskopis osobně. Je však nutné, aby rodič při vstupu do školy měl roušku nebo jinak chráněný obličej.

Mgr. Hana Svánovská