Novinky

4. třída - beseda se starostou

V rámci vlastivědného učiva o naší obci jsme pozvali do školy pana starostu Jiřího Maška. Pan starosta naše pozvání přijal a vyprávěl žákům o historii i současnosti obce. Žáci měli připravené otázky, na které jim pan starosta odpověděl.
Mgr. Libuše Richterová

 

Fotogalerie

Změněno 11.9.2020


Roušky ve společných prostorách

Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov.

Podle informací ministra školství Roberta Plagy by se od čtvrtka plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách neměla týkat přímo výuky ve třídách. Roušky se budou nosit ve společných prostorách - chodby, WC, šatny, ...

Další informace bude rozesílat vedení školy prostřednictvím Bakalářů.

Vytvořeno 9.9.2020


Pro rodiče prvňáčků

Třídní schůzky v obou prvních třídách proběhnou 15. 9. od 16:00 hod

pomůcky pro budoucího prvňáčka

Změněno 4.9.2020


Třídní schůzky

Třídní schůzky ve třídách, kde je nový třídní učitel, proběhnou 15. 9. od 15:30 hod. Týká se to následujících tříd: 3.tř 4. tř, 5. B, 6. tř., 7.A, 7. B

Změněno 4.9.2020


Informace

Baseballový tým pořádá nábor chlapců ročník 2011 a mladší.

Stream Dance Dolní Loučky zve na akci Tančí celý Loučky a okolí

 

Vytvořeno 4.9.2020


Pomůcky pro šk. rok 2020/21

Opět publikujeme seznam pomůcek pro 2. - 9. ročník pro nastávající školní rok. Zelené informace jsou již aktuálně upravené, průběžně budeme aktualizovat další.

Změněno 29.8.2020


Pokyny k provozu školy

Pokyny k provozu školy v novém školním roce vzhledem ke COVID-19 naleznete v tomto souboru.

Vytvořeno 27.8.2020


Přihláška ke školnímu stravování na šk. rok 2020/21

Vedoucí školní jídelny prosí všechny zájemce o obědy pro příští školní rok, aby vyplněnou přihlášku poslali na její adresu jidelna@zsdolniloucky.cz do 30. 6. 2020

 

přihláška pro žáka

přihláška pro zaměstnance

přihláška pro "cizí strávníky"

Změněno 25.8.2020


Hodnocení žáků za 2. pololetí a vydávání vysvědčení

Vážení rodiče,

v tomto školním roce bude hodnocení žáků provedeno podle vyhlášky č. 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020, podle § 1 tímto způsobem:

V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

          a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

          b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

          c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Ukončení letošního školního roku bude trochu jiné než jindy. Podle pokynů ministerstva školství si mohou všechny děti přijít do školy pro vysvědčení. Pro žáky, kteří do školy nechodili, ovšem platí, že musí přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, aby se mohli setkat s ostatními žáky své třídy.

Pokud nemůžete nebo nechcete takové prohlášení podepsat, dítě do školy neposílejte. Vysvědčení si pak vyzvednete v kanceláři školy a to buďto v pátek 26. 6. v době 8:00 až 12:00 hod. nebo v pondělí 29. 6. v době 8:00 až 12:00 hod. (to si mohou přijít vyzvednout i žáci).

Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 v 7:30 hod. v příslušné třídě. Děti budou mít nasazené roušky. Po rozdání vysvědčení ihned opustí školu.

Pro děti 1. – 3. třídy, které chodily do školy, bude družina v pátek zajištěna od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Mgr. Hana Svánovská

Změněno 18.6.2020


Ošetřovné

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí k ošetřovnému ke stažení zde.

Změněno 25.5.2020

Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15