Novinky

Dětský den

Kulturní spolek Dolní Loučky a Sbor dobrovolných hasičů Dolní Loučky vás srdečně zvou na Záchranářský dětský den. Bližší informace najdete v tomto odkazu.

Náhled obrázku

Změněno 11.6.2021


Výsledek zápisu do MŠ

V přiloženém souboru najdete výsledky zápisu do MŠ na rok 2021-2022.

Vytvořeno 28.5.2021


Provoz školy od 24. 5. 2021

Mimořádné opatření k provozu škol od 24. 5. 2021

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.
 • mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje toto:

 • součástí vzdělávání není zpěv s výjimkou MŠ
 • vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení

Stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku, a) prokáže, že

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Celé znění tohoto opatření najdete zde.

Změněno 25.5.2021


Informace k provozu školy od pondělí 17. 5. 2021

Ministerstvo školství vydalo nové informace, které se týkají osobní přítomnosti žáků 1. stupně bez rotací. Žáci 2. stupně v Jihomoravském kraji budou nadále rotovat. Byla zrušena povinnost homogenních oddělení a skupin, takže školní družina (ranní i odpolední) bude v běžném provozu. Testování antigenními testy probíhá pro žáky 1. stupně 1x týdně, pro žáky 2. stupně 2x týdně. Dále není povinné nosit ochranu nosu a úst při pobytu ve venkovních prostorech (vycházka, školní zahrada, ...) pokud bude dodržen odstup 2 m. Celé znění opatření najdete zde.

Přehledná tabulka o docházce tříd je na tomto odkazu.

Změněno 13.5.2021


Školní stravování pro šk. rok 2021/22

přihlášky ke stravování pro školní rok 2021/22 odesílejte na jidelna@zsdolniloucky.cz

Vytvořeno 11.5.2021


Informace k provozu školy od pondělí 10. 5. 2021

V mateřské škole bude dovolena přítomnost všech dětí bez povinnosti testování a bez roušek.

V základní škole budou přítomni žáci 1. a 2. stupně rotačně. To znamená, že v prvním týdnu budou vzděláváni prezenčně žáci 1. A, 1. B, 5. A, 5. B, 6. r. a 9. r., ostatní se vzdělávají distančně. Další týden budou ve škole přítomni žáci 2. r., 3. r., 4. r., 7. A, 7. B. a 8. r., ostatní se vzdělávají distančně. Žáci základní školy musí mít ve všech prostorách školy zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor. Žáci prvního stupně se budou testovat pouze 1x týdně a to v pondělí, žáci 2. stupně se budou testovat 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Vše naleznete v tabulce.

Družina bude v provozu jako dosud.

Ve školní jídelně budou žáci automaticky přihlášeni na obědy v týdnu, kdy jsou přítomni ve škole. Pokud oběd nechcete, musíte dítě odhlásit.

Informace z MŠMT k provozu škol od 10. 5. 2021 máte k dispozici zde.

Změněno 6.5.2021


Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021-2022 proběhne online od 2. 5. do 16. 5. 2021 podle nařízení vlády, které najdete zde.

Pro zápis dítěte do školky klikněte na tento obrázek.

Rodiče jsou povinni doložit: 

1) kopii rodného listu dítěte

2) doklad o řádném očkování dítěte (kopie očkovacího průkazu)

3) kopii OP matky dítěte

Tyto doklady můžete zasílat elektronicky na adresu hoskova@zsdolniloucky.cz nebo přinést osobně do kanceláře školy.

Změněno 30.4.2021


Výsledky zápisu do 1. třídy

Výsledky zápisu do první třídy na školní rok  2021-2022 jsou uvedeny zde. Všem žádostem bylo vyhověno. Celkem bude 1. třídu navštěvovat 24 žáků.

Změněno 19.4.2021


Usnesení vlády březen 2021

Od 1. března 2021 došlo na základě usnesení vlády k uzavření všech školských zařízení (ZŠ, MŠ a ŠD). Od pondělí bude tedy probíhat výuka distančně. Tato je pro všechny žáky povinná. Školní jídelna bude v provozu pouze jako výdejna obědů pro přihlášené děti a cizí strávníky. O dalších opatřeních budete informováni přes školní informační systém.

Vytvořeno 28.2.2021


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví žádám všechny rodiče, aby při vstupu do školy použili ochranu úst - respirátor FFP2 nebo dvě zdravotnické roušky. Žáci, kteří mají prezenční výuku (1.  a 2. r.) musí mít také respirátor nebo zdravotnickou roušku. Látkové roušky jsou považovány za nedostatečnou ochranu a dítě proto nebude do školy vpuštěno. Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Kočková

Vytvořeno 25.2.2021

Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18