Novinky

Zápis do 1. ročníku 2021-2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Pomocí horního baneru můžete přihlásit vaše dítě k povinné školní docházce na naší škole.

Žádost vyplníte i v případě, že budete žádat o odklad školní docházky a zatrhnete tuto možnost ve formuláři.  K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Přítomnost zákonného zástupce ve škole není v době karantény žádoucí.

Změněno 30.3.2021


Výběrové řízení na vedoucí školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na pozici

vedoucí školní jídelny.

Požadované vzdělání:         středoškolské s maturitou

Požadavek: praxe ve stravovacím provozu

Nástup do zaměstnání:       1. 6. 2021

Pracovní náplň:

Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich nesplnění. Komplexní zajišťování provozu souboru objektů včetně jejich hospodářského využití po provozně ekonomické stránce, zajišťování provozu a údržby včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.

Životopisy zasílejte do 16. 4. 2021 na adresu reditel@zsdolniloucky.cz

Změněno 29.3.2021


Informace k zápisu do 1. třídy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Zápis do 1. třídy na naší škole bude probíhat podle pokynů Ministerstva školství.

Termín zápisu je v období 1. 4. až 16. 4. 2021. Zápis proběhne elektronicky a bude možné jej provést pod odkazem, který včas zveřejníme na stránkách školy.

Mgr. Hana Kočková

Vytvořeno 15.3.2021


Usnesení vlády březen 2021

Od 1. března 2021 došlo na základě usnesení vlády k uzavření všech školských zařízení (ZŠ, MŠ a ŠD). Od pondělí bude tedy probíhat výuka distančně. Tato je pro všechny žáky povinná. Školní jídelna bude v provozu pouze jako výdejna obědů pro přihlášené děti a cizí strávníky. O dalších opatřeních budete informováni přes školní informační systém.

Vytvořeno 28.2.2021


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví žádám všechny rodiče, aby při vstupu do školy použili ochranu úst - respirátor FFP2 nebo dvě zdravotnické roušky. Žáci, kteří mají prezenční výuku (1.  a 2. r.) musí mít také respirátor nebo zdravotnickou roušku. Látkové roušky jsou považovány za nedostatečnou ochranu a dítě proto nebude do školy vpuštěno. Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Kočková

Vytvořeno 25.2.2021


Odpočet z daní

Potvrzení pro účely odpočtu daně z příjmů za zúčtovací období 2020 - školkovné najdete zde. Vyplněný formulář (bez uvedené částky) zašlete mailem na adresu smardova@zsdolniloucky.cz. Paní účetní částku doplní, potvrdí podpisem a razítkem a zašle Vám zpět na mail. Pokud potřebujete originál, odevzdejte formulář v oddělení školky, kam chodí Vaše dítě.

Hana Kočková

Vytvořeno 6.1.2021


Hovorové hodiny 5. 1. 2021 zrušeny

Hovorové hodiny, které byly v plánu v úterý 5. 1. 2021, jsou zrušeny. Pokud potřebují rodiče jednat s vyučujícími, spojí se s nimi přes Komens. Ministerstvo školství bude vydávat pokyny k hodnocení žáků za druhé pololetí. Podle těchto pokynů se budeme řídit.

Mgr. Hana Kočková

Vytvořeno 3.1.2021


Provoz školy od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol a dětí v MŠ. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Celé znění k organizaci škol z MŠMT najdete zde. Mgr. Hana Kočková

Změněno 29.12.2020


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol. MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona. Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat stravování pro děti MŠ, zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Obědy se budou pro cizí strávníky vydávat pouze do jídlonosičů.

Mgr. Hana Kočková

Změněno 16.12.2020


Úspěch našich žákyň

Do soutěže Voda štětcem již mnoho let posílají naši žáci své práce literární i výtvarné. A každý rok někdo získá některou z cen. V posledním ročníku to byly Lucie Novotná a Anežka Sojková, které společně napsaly pohádku O vodníkovi.

Změněno 10.12.2020

Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17