Novinky

Usnesení vlády březen 2021

Od 1. března 2021 došlo na základě usnesení vlády k uzavření všech školských zařízení (ZŠ, MŠ a ŠD). Od pondělí bude tedy probíhat výuka distančně. Tato je pro všechny žáky povinná. Školní jídelna bude v provozu pouze jako výdejna obědů pro přihlášené děti a cizí strávníky. O dalších opatřeních budete informováni přes školní informační systém.

Vytvořeno 28.2.2021


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví žádám všechny rodiče, aby při vstupu do školy použili ochranu úst - respirátor FFP2 nebo dvě zdravotnické roušky. Žáci, kteří mají prezenční výuku (1.  a 2. r.) musí mít také respirátor nebo zdravotnickou roušku. Látkové roušky jsou považovány za nedostatečnou ochranu a dítě proto nebude do školy vpuštěno. Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Kočková

Vytvořeno 25.2.2021


Odpočet z daní

Potvrzení pro účely odpočtu daně z příjmů za zúčtovací období 2020 - školkovné najdete zde. Vyplněný formulář (bez uvedené částky) zašlete mailem na adresu smardova@zsdolniloucky.cz. Paní účetní částku doplní, potvrdí podpisem a razítkem a zašle Vám zpět na mail. Pokud potřebujete originál, odevzdejte formulář v oddělení školky, kam chodí Vaše dítě.

Hana Kočková

Vytvořeno 6.1.2021


Hovorové hodiny 5. 1. 2021 zrušeny

Hovorové hodiny, které byly v plánu v úterý 5. 1. 2021, jsou zrušeny. Pokud potřebují rodiče jednat s vyučujícími, spojí se s nimi přes Komens. Ministerstvo školství bude vydávat pokyny k hodnocení žáků za druhé pololetí. Podle těchto pokynů se budeme řídit.

Mgr. Hana Kočková

Vytvořeno 3.1.2021


Provoz školy od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol a dětí v MŠ. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Celé znění k organizaci škol z MŠMT najdete zde. Mgr. Hana Kočková

Změněno 29.12.2020


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol. MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona. Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat stravování pro děti MŠ, zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Obědy se budou pro cizí strávníky vydávat pouze do jídlonosičů.

Mgr. Hana Kočková

Změněno 16.12.2020


Úspěch našich žákyň

Do soutěže Voda štětcem již mnoho let posílají naši žáci své práce literární i výtvarné. A každý rok někdo získá některou z cen. V posledním ročníku to byly Lucie Novotná a Anežka Sojková, které společně napsaly pohádku O vodníkovi.

Změněno 10.12.2020


Rozhodnutí o uzavření MŠ a ŠJ

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem rozhodla, že MŠ a ŠJ bude v období vánočních prázdnin t.j. od středy 23. 12. 2020 do pátku 1. 1. 2021 uzavřena.

Mgr. Hana Kočková

Změněno 9.12.2020


práce našich žáků

Můžete si prohlédnout práce našich žáků, které vytvořili v době distanční výuky

Změněno 25.11.2020


Provoz školy od 30. 11. 2020

Podle pokynů z MŠMT budou od pondělí 30. 11. 2020 ve škole přítomni žáci celého prvního stupně a žáci 9. třídy. Ostatní třídy se budou střídat. Takže první týden od 30. 11. do 4. 12. (lichý) budou ve škole přítomni žáci 7. A a B, žáci 6. a 8. třídy se budou učit distančně. Ve druhém týdnu od 7. 12. do 11. 12. (sudý) se budou učit ve škole žáci 6. a 8. ročníku, žáci 7. A a B se budou učit distančně. Distanční výuka zůstává povinná. Takto se budou třídy střídat až do změny pokynů.

Veškeré podrobnější informace budou rodičům zaslány během příštího týdne. Celý dokument z MŠMT si můžete přečíst zde.

Mgr. Hana Kočková

Vytvořeno 20.11.2020

Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16