Novinky

práce našich žáků

Můžete si prohlédnout práce našich žáků, které vytvořili v době distanční výuky

Změněno 25.11.2020


Provoz školy od 30. 11. 2020

Podle pokynů z MŠMT budou od pondělí 30. 11. 2020 ve škole přítomni žáci celého prvního stupně a žáci 9. třídy. Ostatní třídy se budou střídat. Takže první týden od 30. 11. do 4. 12. (lichý) budou ve škole přítomni žáci 7. A a B, žáci 6. a 8. třídy se budou učit distančně. Ve druhém týdnu od 7. 12. do 11. 12. (sudý) se budou učit ve škole žáci 6. a 8. ročníku, žáci 7. A a B se budou učit distančně. Distanční výuka zůstává povinná. Takto se budou třídy střídat až do změny pokynů.

Veškeré podrobnější informace budou rodičům zaslány během příštího týdne. Celý dokument z MŠMT si můžete přečíst zde.

Mgr. Hana Kočková

Vytvořeno 20.11.2020


Obnovení provozu školy

Od středy 18. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ. Provoz školní jídelny a školní družiny bude pro tyto žáky také zahájen.

Žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky (3. – 9. r.), nesmí obědvat v jídelně, ale mohou si oběd odnášet domů.

Další informace školy najdete zde. Informace z MŠMT najdete zde.

Mgr. Hana Kočková

Změněno 13.11.2020


Doporučení od odborníků Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Vážení rodiče,

v návaznosti na uzavření škol, přechod na online výuku a další omezující opatření zahrnující i omezení činnosti kroužků nebo sportovních klubů ve vnitřních prostorech, je velice pravděpodobné, že děti tráví více času doma v online prostředí. 

Věnujte prosím pozornost následujícím dvěma doporučením z rukou odborníků Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Sledujte, co děti sledují

Hrej bezpečně

Změněno 21.10.2020


Důležité

Vážení rodiče,

Vláda ČR omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. V provozu nebude ani školní družina. Toto omezení trvá od 14. 10. do 1. 11. 2020. Provoz mateřských škol není omezen. Pro žáky ZŠ bude v provozu školní jídelna. Žáci si musí obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Oběd mohou žáci sníst ve školní jídelně nebo si ho odebrat do jídlonosičů.

Znění usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 naleznete zde.

 

 

Změněno 13.10.2020


Nabídka kroužků pro tento školní rok

Uvádíme  nabídku kroužků, které v tomto školním roce naše škola nabízí.

Vytvořeno 23.9.2020


Podzimní sběr papíru

Pravidelný sběr papíru se koná od 29. 9. do 2. 10. 2020. Bližší informace jsou zde.

Změněno 23.9.2020


4. třída - beseda se starostou

V rámci vlastivědného učiva o naší obci jsme pozvali do školy pana starostu Jiřího Maška. Pan starosta naše pozvání přijal a vyprávěl žákům o historii i současnosti obce. Žáci měli připravené otázky, na které jim pan starosta odpověděl.
Mgr. Libuše Richterová

 

Fotogalerie

Změněno 11.9.2020


Roušky ve společných prostorách

Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov.

Podle informací ministra školství Roberta Plagy by se od čtvrtka plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách neměla týkat přímo výuky ve třídách. Roušky se budou nosit ve společných prostorách - chodby, WC, šatny, ...

Další informace bude rozesílat vedení školy prostřednictvím Bakalářů.

Vytvořeno 9.9.2020


Pro rodiče prvňáčků

Třídní schůzky v obou prvních třídách proběhnou 15. 9. od 16:00 hod

pomůcky pro budoucího prvňáčka

Změněno 4.9.2020

Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16