Novinky

Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy v Dolních Loučkách

se bude konat dne 15. 5. 2020 od 1300 do 1600 hodin.

Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, současně přineste vyplněné formuláře k zápisu (Žádost o přijetí a Zápisní list s potvrzením od lékaře), které jsou ke stažení na stránkách školy v odkazu MŠ - Pro rodiče nebo jsou k vyzvednutí v MŠ.

Případné změny budou včas na stránkách školy.

Změněno 31.3.2020


Zápis do 1. ročníku 2020-2021

On line zápis bude přístupný od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020.

 

Změněno 31.3.2020


TISKOPIS K OČR A INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

změnili jsme režim potvrzování Žádostí o ošetřovné.

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU (schváleno 25. 3. 2020)

Tiskopisy není nutné stahovat a vyplňovat předem. Stačí na e-mail smardova@zsdolniloucky.cz zaslat požadavek, kde bude uvedeno jméno dítěte, třída ZŠ nebo MŠ a datum, od kdy chce rodič žádost o ošetřovné vystavit. Požadavky můžete zasílat průběžně, ale formuláře se budou potvrzovat a odesílat je v úterý: 8,00 – 10,00 hod.a ve čtvrtek: 8,00 – 10,00 hod.

V nutných případech bude ve výše uvedených termínech vydáván tiskopis osobně. Je však nutné, aby rodič při vstupu do školy měl roušku nebo jinak chráněný obličej.

Mgr. Hana Svánovská

Změněno 26.3.2020


Oznámení

O Z N Á M E N Í

Ředitelka školy v Dolních Loučkách po dohodě se zřizovatelem oznamuje, že se od čtvrtka 19. 3. 2020 uzavírá školní jídelna pro cizí strávníky až do odvolání.

V Dolních Loučkách 17. 3. 2020

Mgr. Hana Svánovská

Změněno 17.3.2020


Oznámení o uzavření školky

O z n á m e n í

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Loučky po dohodě se zřizovatelem

 uzavírá Mateřskou školu Dolní Loučky

od úterý 17. 3. 2020 do odvolání

ŠKOLNÍ JÍDELNA bude v této době v provozu pro cizí strávníky. Obědy se budou vydávat pouze u výdejního okna do jídlonosičů.

 

V Dolních Loučkách 16. 3. 2020

Mgr. Hana Svánovská

Vytvořeno 16.3.2020


Heslo pro El. žákovskou knížku

Pokud nemáte heslo pro přístup do El. žákovské knížky. kontaktujte mailem zástupkyni ředitele Ivanu Zedníkovou nebo třítního učitele.

Změněno 12.3.2020   Pokračování


Uzavření školy od 11. 3. 2020

O z n á m e n í

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, - osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

se uzavírá Základní škola Dolní Loučky

od středy 11. 3. 2020 do odvolání

Mateřská škola a ŠKOLNÍ JÍDELNA bude v této době v provozu.

V Dolních Loučkách 10. 3. 2020

 

-----------------------------------------------

Mgr. Hana Svánovská

ředitelka školy

Vytvořeno 10.3.2020


Recitační soutěž

Recitační soutěže v Lomnici s názvem „ O botu kocoura Mikeše“ se zúčastnilo 6 žáků z 1. stupně. Úspěšná byla Markéta Pochopová z 1. třídy, která získala cenu poroty.

Změněno 5.3.2020   Pokračování


Pokyny pro rodiče našich žáků (koronavir)

INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

1

Praha, 1. března 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Změněno 4.3.2020


Přijímací řízení na SŠ

Informace pro rodiče žáků 5. a 9. ročníku o přijímacím řízení na SŠ najdete zde.

Změněno 4.3.2020

Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13