Mateřská škola

Poslední aktualizace stránky 4.10.2019

Mateřská škola sídlí ve své budově v areálu školy. Jsou zde dvě třídy, Berušky a Žabičky. V každé třídě je 28 dětí. Další dvě třídy - Sovičky a Lištičky se nachází v budově základní školy a je zde celkem 43 dětí.

Jak jistě víte, naše mateřská a základní škola se stala součástí pilotního projektu, jehož cílem je zavedení prožitkového způsobu výuky angličtiny metodou ZuZu English přímo na půdu mateřských a základních škol pod vedením proškolených kmenových učitelů. Tento projekt vznikl za přispění neziskové organizace ZuZu English Education z.s. a naše škola patří mezi první tři školy v ČR, které se projektu účastní.