Školní družina

Poslední aktualizace stránky 7.2.2023

Školní družina při ZŠ Dolní Loučky má kapacitu 120 dětí v pěti odděleních. V letošním roce jsme přijali celkem 115 dětí. Dvě oddělení mají samostatnou třídu, kde se učí žáci 2. třídy a dělené skupiny jazyků. Tři oddělení jsou ve kmenových třídách.

Organizační řád ŠD

Kontakty na vychovatelky

Dokumenty ŠD