Whistleblowing

Poslední aktualizace stránky 19.9.2023

  1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace ZŠ a MŠ Dolní Loučky jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
  2. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
  3. Podrobnější informace najdete na tomto odkazu

Jméno, příjmení pověřené osoby

Mgr. Rostislav Valíček

Adresa pro zasílání písemných oznámení

Dolní Loučky 207, 594 55

Telefon

771 13 20 43

e-mail

whistleblowing@zsdolniloucky.cz

 

Vnitřní směrnice školy whistleblowing