Školní jídelna

Poslední aktualizace stránky 13.12.2023

Školní jídelna při ZŠ Dolní Loučky vaří pro žáky základní školy, děti mateřské školy a také pro cizí strávníky. Kapacita jídelny je 550 obědů denně.

JÍDELNÍČKY

 

vedoucí školní kuchyně: Petr Širůček

telefon: 733 173 350

e-mail: jidelna@zsdolniloucky.cz

 

Pravidla pro strávníky

 • Obědy se ve školní jídelně pro žáky a zaměstnance ZŠ vydávají v době od 11.00 do 13.15 hodin.
 • Obědy se pro strávníky, kteří nejsou zaměstnanci nebo žáci ZŠ se vydávají od 11.00 do 12.00 hodin.
 • Strávníci mají čip, kterým si přihlašují a odhlašují obědy. Oběd lze přihlásit do 13.30
 • Odhlásit nebo přihlásit oběd lze pouze předcházející den u vedoucí školní jídelny do 14.30 hod.
 • Odnést si oběd domů mohou žáci pouze první den nemoci za běžnou cenu, další dny je cena obědu 80 Kč.
 • Pokud je oběd odebírán v době mimo školní vyučování je jeho cena i pro žáky 80 Kč
 • Obědy za příslušný měsíc je nutné zaplatit nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, jinak je strávník automaticky z obědů odhlášen
 • Obědy lze platit trvalým příkazem na účet číslo 115-2830390297/0100 u KB, variabilní symbol je přiřazen každému strávníkovi a lze jej zjistit v kanceláři školy

Placení obědů za děti v MŠ a ZŠ

 • Při zadávání příkazu na platbu oběda uvádějte jméno strávníka a variabilní symbol. Ten má dítě přidělený jednou na celou dobu stravování. Nové VS jsou přidělovány v kanceláři školy
 • Platba by měla na účet 115-2830390297/0100 přijít k 15. dni v měsíci
 • První platbu zadávajte tak, aby dorazila k 15. 8.
 • Přeplatky jsou vraceny na začátku července na účet uvedený na přihlášce. Případnou změnu účtu proto prosím hlaste včas.

 

Ceny obědů pro žáky ZŠ od 1. 1. 2024

do 11 let 25 Kč
do 15 let 30 Kč
nad 15 let 33 Kč

Měsíční platba od 1. 1. 2024

MŠ polodenní 690 Kč
MŠ celodenní 900 Kč
Žáci ZŠ 6 - 10 let 540 Kč
Žáci ZŠ 11 - 15 let 630 Kč
Žáci ZŠ 15 let a více 670 Kč

Cena oběda pro ostatní strávníky od 1. 1. 2024

Bývalí zaměstnanci 35 Kč
Důchodci z Dolních Louček 72 Kč
Cizí strávník 80 Kč