Novinky

Exkurze 8. třídy do Kralic

Ve středu 10. dubna 2019 jsme se s žáky 8. třídy vydali na exkurzi do Kralic nad Oslavou, abychom navštívili Památník Bible kralické. Milá a ochotná paní průvodkyně nás seznámila nejen s historií Kralic a Jednoty bratrské, ale vysvětlila nám vše, co se týkalo vydávání Kralické bible. Zajímavá byla také expozice věnovaná J. A. Komenskému.

Fotogalerie

Změněno 10.4.2019   Pokračování


Hasiči ve 2. a 6. třídě

Ve dnech 25. 3. a 4. 4. nás navštívili hasiči ze Židlochovic. Připomněli žákům důležitá telefonní čísla. Ukázali jim, jak vypadá hasičská uniforma a výstroj.

Změněno 7.4.2019   Pokračování


Předškoláci v 1. třídě

V pondělí 1.dubna navštívili předškoláci, třída „Soviček“, první třídu, aby se podívali, co je příští rok čeká. Prohlédli si třídu a prvňáci jim předvedli, co už umí v matematice a českém jazyce. Sovičky si vyzkoušely poznávání písmen a číslic, děti si společně zazpívaly a nakonec si všichni popovídali s kamarády.

Změněno 4.4.2019


Zápis do 1. třídy již u nás proběhl

V úterý 2. dubna se na naší škole konal zápis do 1. třídy. Děti nám ukázaly, že už umí nějaká písmenka a číslice, že umí napočítat do pěti, znají některé geometrické tvary i barvy a také ukázaly, jak se umí představit a povědět něco o sobě. Každý se snažil, aby co nejlépe ukázal, co se doma nebo v MŠ naučil. Celkem se přišlo zapsat 30 dětí z Dolních Louček i okolních vesnic.

Změněno 3.4.2019


Kuřimská liga v házené

Děti 1. - 4. třídy naší školy se zúčastnili dalšího ročníku Kuřimské ligy v házené. Ve čtyřech kolech se tito sportovci utkali v zápasech s družstvy z Kuřimi, Lipůvky, Čebína, Drásova a Brna. Naši žáci bojovali statečně a získali krásná níže uvedená umístění.

Změněno 3.4.2019   Pokračování


Vybíjená

V pátek 29.3.2019 žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili okrskové soutěže ve vybíjené v Tišnově.

Soutěžili ve dvou kategoriích, chlapecké a dívčí. Do každé kategorie se přihlásilo 5 družstev z okolních základních škol. Hrálo se každý s každým. Chlapecké  družstvo  obsadilo  3. místo a dívčí družstvo 4. místo

                                                                           Mgr. Romana Muzikantová

Změněno 3.4.2019


Ukázky dravců

18. 3. k nám zavítala obecně prospěšná společnost Zayferus se svými dravci. Viděli jsme je v letu i při lovu.

Fotogalerie

Změněno 27.3.2019


Máme úspěšný týden

Tento týden byl pro naši školy plný úspěchů v soutěžích. Naši žáci se zúčastnili okresního kola recitační soutěže a krajského kola chemické olympiády.

Změněno 25.3.2019   Pokračování


Bubnování s Ivo Batouškem

V loňském školním roce nás navštívila skupina Jumping drums s bubeníkem Ivo Batouškem. Ten nám nabídl možnost výuky bubnování v pracovních skupinách. Proto jsme v letošním školním roce pozvali pana Batouška opět a děti si mohly zkusit hru na bubínek každý sám.

fotogalerie

Změněno 24.3.2019   Pokračování


Recitační soutěž - 2. stupeň

Ve čtvrtek 7. února 2019 se konala recitační soutěž žáků 2. stupně. Do okresního kola postupují ve 3. kategorii Pavla Kovaříková (1. místo) a Karolína Štípová (2. místo) ze 7. třídy. František Hladký z 6. třídy se umístil na 3. místě. Ve 4. kategorii obsadila 1. místo Aneta Caudrová (9. třída), na děleném 2. - 3. místě skončili David Čtvrtníček (8. třída) a Anna Koudelková (9. třída).

Všichni postupují do okresního kola.

Cenu diváků si odnesli Aneta Caudrová a Aleš Novotný.

Všem úspěšných recitátorům gratulujeme.

Fotogalerie

                                                                                                                      Mgr. Miroslava Poslušná

Změněno 24.3.2019

Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18