Co se děje ve škole

Poslední aktualizace stránky 1.6.2020

Jazyková příprava našich žáků

Vzdělávání žáků naší školy v cizích jazycích je pro nás priorita. Podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy je povinnost vyučovat anglický jazyk od třetího ročníku. Náš školní vzdělávací program MOST zavádí už několik let výuku anglického jazyka od první třídy. Od loňského školního roku jsme zavedli výuku angličtiny metodou Genki English. Touto metodou se začíná výuka už mateřské škole ve všech třech odděleních.  

Od 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk. Nabízíme jim výuku ruštiny nebo němčiny. Volitelný předmět anglická konverzace je v nabídce žáků 8. a 9. ročníku.

Mgr. Hana Svánovská, ředitelka školy

____________________________________________________

RECYKLOHRANÍ pokračuje,

ale POZOR - společnost ASEKOL (organizátor akce) hledá optimální nastavení svozů velkých elektrospotřebičů v celé své sběrné síti a rozhodla se pro posílení role sběrných dvorů.
Proto nadále nebude svážet ze škol velké elektrospotřebiče. Prosíme Vás, abyste nadále televize, monitory, velké tiskárny atd. odevzdávali k recyklaci prostřednictvím sběrného dvora ve svém městě nebo obci.

Milí rodiče, prarodiče a přátelé školy, do sběrné nádoby (popelnice), kterou ve škole máme, můžete nadále nosit např. fény, holicí strojky, kulmy, varné konvice, žehličky, toustovače, videokamery nebo malá rádia.
Dále probíhá sběr baterií a mobilů.

Mgr. Libuše Richterová

____________________________________________________

Sběr dalších druhotných surovin

Ve škole je prostor pro sběr papíru (pravidelně na jaře a na podzim), již několik let sbíráme hliník, máme kontejnery pro zpětný odběr baterií a monočlánků a pro sběr tonerů. V rámci výuky se děti učí třídit plasty od směsného odpadu. Na plasty jsou speciální odpadkové koše na všech chodbách.

____________________________________________________

Kroužky u nás ve škole

Každý rok v říjnu začíná činnost kroužků. S nabídkou vás seznámíme vždy na začátku šk. roku.