Co se děje ve škole

Poslední aktualizace stránky 20.2.2023

Jazyková příprava našich žáků

Na naší základní škole vyučujeme angličtinu v 1. - 3. třídě metodou Genki English. Navazujeme tímto na výuku, která již probíhá ve školce.

Tato hravá komunikativní metoda je založena na výukovém softwaru namluveném rodilým mluvčím. Děti jsou vtaženy do učebního procesu plného her a veselých písniček, aniž by si uvědomily, že se něco učí.  Během tří let tak získají širokou slovní zásobu, která je v hodinách pravidelně procvičována. K tomu slouží i minikartičky a různé doplňkové materiály.

Žáci obdrží výukový program Genki English, jehož cena je 3.600,-Kč. Částka je placena ve třech splátkách (1.200,-Kč ročně v 1. - 3. třídě) a platí ji pouze 1 dítě z rodiny.

Ke každé lekci děti dostávají taky pracovní list se slovní zásobou.

Mgr. Hana Kočková, ředitelka školy

____________________________________________________

RECYKLOHRANÍ pokračuje,

ale POZOR - společnost ASEKOL (organizátor akce) hledá optimální nastavení svozů velkých elektrospotřebičů v celé své sběrné síti a rozhodla se pro posílení role sběrných dvorů.
Proto nadále nebude svážet ze škol velké elektrospotřebiče. Prosíme Vás, abyste nadále televize, monitory, velké tiskárny atd. odevzdávali k recyklaci prostřednictvím sběrného dvora ve svém městě nebo obci.

Milí rodiče, prarodiče a přátelé školy, do sběrné nádoby (popelnice), kterou ve škole máme, můžete nadále nosit např. fény, holicí strojky, kulmy, varné konvice, žehličky, toustovače, videokamery nebo malá rádia.
Dále probíhá sběr baterií a mobilů.

Mgr. Libuše Richterová

____________________________________________________

Sběr dalších druhotných surovin

Ve škole je prostor pro sběr papíru (pravidelně na jaře a na podzim), již několik let sbíráme hliník, máme kontejnery pro zpětný odběr baterií a monočlánků a pro sběr tonerů. V rámci výuky se děti učí třídit plasty od směsného odpadu. Na plasty jsou speciální odpadkové koše na všech chodbách.

____________________________________________________

Kroužky u nás ve škole

Každý rok v říjnu začíná činnost kroužků. S nabídkou vás seznámíme vždy na začátku šk. roku.

____________________________________________________

září 2021

3. třída se byla podívat na ČOV

proběhla atletická soutěž

5. a 6. ročník navštíl Hvězdárnu a planetárium Brno

připomněli jsme si Evropský den jazyků

říjen 2021

7. ročník byl na exkurzi v botanické zahradě PřF MUNI Brno

beseda se spisovatelem Josefem Benešem pro 2. - 5. ročník

listopad 2021

exkurze 5. třídy za historií Brna

podzim ve školní družině

Slavnost Slabikáře

Bobřík informatiky

Anglická knihovnička ve škole

prosinec 2021

Mikulášská nadílka

Vánoční výstava a náš velký úspěch

Vánoce ve škole

Fyzika v 7. ročníku

Angličtina v devítce

leden 2022

zimní sporty - bruslení v Tišnově

projektový den s hasiči

fyzika v 8. ročníku

únor 2022

virtuální exkurze v JE Dukovany

březen 2022

ponožkový den

matematický klokan

duben 2022

Noc s Andersenem

Velikonoce ve škole

Food anf meals - anglický projekt 7. ročníku 

McDonald's cup

Into hte wild - anglická soutěž v ZOO Brno

Pangea - matematická soutěž

Den země - 1. stupeň

květen 2022

divadlo Radost - 1. stupeň

basketbalový turnaj - dívky

Bezobratlí - výukový program pro 7. ročník

červen 2022

Pohádková škola

házená - 1. stupeň

ZOO Brno - 5. ročník

školní výlety - 3. - 9. ročník

Co jsme stihli ještě před prázdninami

JAK SE NÁM DAŘILO?