Beseda se spisovatelem

Vytvořeno v úterý, 2.11.2021

Beseda se spisovatelem Josefem Benešem se konala 20. 10. 2021. Byla určena žákům druhých až pátých tříd. Cílem školy bylo přispět ke zlepšení čtenářské gramotnosti a představit dětem jednoho z regionálních spisovatelů, který pochází z nedaleké Bystřice.

Fotografie