Velký úspěch našeho žáka

Změněno 28.4.2024

Ve čtvrtek 25. dubna se konalo krajské kolo soutěže Dětská scéna 2024 v sále Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Máme velkou radost z toho, že náš žák 3. ročníku, Matyáš Sláma, postoupil ve své kategorii všemi koly až do toho nejvyššího, krajského.

Krajské kolo Dětské scény je přehlídka nejinspirativnějších a nejzajímavějších vystoupení sólových recitátorů z celého Jihomoravského kraje.

Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základní škole, kdy si žáci prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí schopnost hlubšího porozumění textu. To přispívá i ke kultivaci mluveného slova, rozvoji komunikačních dovedností a motivuje k poznávání české i světové literatury.

Matyáš porotu zaujal vhodným výběrem textu i přirozeným mluvním projevem, vlastní osobitou interpretací textu básně a získal si sympatie posluchačů i poroty v sále. Odnesl si diplom za 1. místo v přednesu ve své kategorii, která krajským kolem končí.

Moc gratulujeme a přejeme mu radost ze čtení a mluveného slova i v dalších letech.

PaedDr. Eva Karlíčková, třídní učitelka