O školce

Poslední aktualizace stránky 17.3.2021

Něco o školce:

Mateřská škola Dolní Loučky byla postavena v letech 2011 - 2012 z prostředků obce Dolní Loučky za přispění dotace z rozpočtu JMK. MŠ se nachází v areálu ZŠ. Budova slouží svému účelu od 3. 9. 2012, kdy byla oficiálně otevřena. Mateřská škola je patrová, dvoutřídní s celodenním provozem a kapacitou 56 dětí. Z důvodu velkého zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ byla v budově ZŠ otevřeny ještě dvě třída. Sem byli umístěni předškoláci.

Zaměstnanci:

 • Dagmar Hošková - vedoucí učitelka (MŠ)
 • Blanka Borkovcová - učitelka (MŠ v ZŠ)
 • Bc. Iveta Hájková - učitelka (MŠ v ZŠ)
 • Ivana Čepičková - učitelka (MŠ)
 • Mgr. Eva Vojtová - učitelka (MŠ)
 • Bc. Adéla Richterová. - učitelka (MŠ)
 • Bc. Radka Gryczová - učitelka (MŠ v ZŠ)
 • Bc. Dita Machová - učitelka (MŠ v ZŠ)
 • Jana Mašková - asistentka pedagoga (MŠ)
 • Michaela Štěpánková - asistentka pedagoga (MŠ v ZŠ)
 • Monika Strnadová - asistentka pedagoga (MŠ v ZŠ)
 • Martina Mašková - školnice (MŠ)
 • Pavlína Trnková - uklízečka (MŠ)
 • Iveta Pešová - uklízečka (MŠ a ZŠ)
 • Radka Jáchimová - výdej stravy v MŠ i MŠ v ZŠ

 

Výuka ve školce:

Budova MŠ: 56 dětí ve věku 3 - 5 let (dvě oddělení)

 • třída „ŽABIČKY" - Dagmar Hošková, Bc. Adéla Richterová
 • třída „BERUŠKY" - Ivana Čepičková, Mgr. Eva Vojtová, Jana Mašková

Budova ZŠ: 43 dětí ve věku 6 - 7 let (dvě oddělení)

 • třída „LIŠTIČKY" - Bc. Radka Gryczová Bc. Dita Machová, Monika Strnadová
 • třída „SOVIČKY" - Blanka Borkovcová, Bc. Iveta Hájková, Michaela Štěpánková

Kroužky:

 • EDUKAČNÍ SKUPINKY
 • TANEČNÍ KROUŽEK - p. Hošková

V MŠ s dětmi pracujeme podle ŠVP "Barevný strom". Navštěvujeme různá divadelní představení v Tišnově, v Brně, některá divadla dojíždí i do mateřské školy. Jezdíme na polodenní výlety, na plavání s předškoláky a dle možností i do různých vzdělávacích center. Děti se seznamují s angličtinou metodou Genki English.

Vybavenost školky:

Naše MŠ je vybavena novým a moderním zařízením, samostatná ložnice slouží k odpočinku dětí po obědě.
K zábavám a hrám venku je využívána velká zahrada u budovy MŠ s houpačkami, tabulemi na kreslení, dřevěným domkem, nízkými kladinami, pískovištěm a hrací plochou s herními prvky, které rozvíjí hrubou motoriku dětí. Rovněž využíváme s dětmi tělocvičnu i areál multifunkčního hřiště u ZŠ.

Stravování:

Dovoz jídla je zajištěn z kuchyně při základní škole. O přepravu jídla se stará Radka Jáchimová.