O školce

Poslední aktualizace stránky 3.9.2023

Něco o školce:

Mateřská škola Dolní Loučky byla postavena v letech 2011 - 2012 z prostředků obce Dolní Loučky za přispění dotace z rozpočtu JMK. MŠ se nachází v areálu ZŠ. Budova slouží svému účelu od 3. 9. 2012, kdy byla oficiálně otevřena. Mateřská škola je patrová, dvoutřídní s celodenním provozem a kapacitou 56 dětí. Z důvodu velkého zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ byla v budově ZŠ otevřeny ještě dvě třídy. Sem byli umístěni předškoláci. Od listopadu 2021 funguje další třída, umístěná v budově bývalé MŠ.

Zaměstnanci:

 • Mgr. Eva Vojtová - zástupkyně ředitelky pro MŠ
 • Blanka Borkovcová - učitelka 
 • Mgr. Radka Augustýnková - učitelka 
 • Ivana Čepičková - učitelka 
 • Bc. Lucie Horká - učitelka  
 • Dagmar Hošková - učitelka 
 • Bc. Radka Gryczová - učitelka
 • Bc. Dita Machová - učitelka 
 • Milena Zlochová - učitelka 
 • Jana Mašková - asistentka pedagoga 
 • Vendula Nečesalová - učitelka
 • Monika Strnadová - asistent pedagoga
 • Mgr. Kristýna Štěpánková - učitelka
 • Martina Mašková - školnice 
 • Pavlína Trnková - uklízečka 
 • Iveta Pešová - uklízečka 
 • Barbora Chlubnová - uklízečka a výdej stravy 
 • Petra Dvořáková - výdej stravy 

 

Výuka ve školce:

Budova MŠ: 43 dětí ve věku 3 - 5 let (dvě oddělení)

 • třída „ŽABIČKY" - Dagmar Hošková, Mgr. Radka Augustýnková, Monika Strnadová
 • třída „BERUŠKY" -  Mgr. Eva Vojtová, Ivana Čepičková, Vendula Nečesalová

Budova ZŠ: 41 dětí ve věku 5 - 7 let (dvě oddělení)

 • třída „LIŠTIČKY" - Bc. Radka Gryczová, Bc. Lucie Horká - učitelka  
 • třída „SOVIČKY" - Blanka Borkovcová, Bc. Dita Machová, Jana Mašková

Opravená budova bývalé MŠ: 21 dětí ve věku 3 - 6 let (jedno oddělení)

 • třída "VČELIČKY"-  Milena Zlochová, Mgr. Kristýna Štěpánková

Kroužky:

 • EDUKAČNÍ SKUPINKY

V MŠ s dětmi pracujeme podle ŠVP "Duhový strom". Navštěvujeme různá divadelní představení v Tišnově, v Brně, některá divadla dojíždí i do mateřské školy. Jezdíme na polodenní výlety, na plavání s předškoláky a dle možností i do různých vzdělávacích center. Děti se seznamují s angličtinou metodou Genki English.

Vybavenost školky:

Naše MŠ je vybavena novým a moderním zařízením, samostatná ložnice slouží k odpočinku dětí po obědě.
K zábavám a hrám venku je využívána velká zahrada u budovy MŠ s houpačkami, tabulemi na kreslení, dřevěným domkem, nízkými kladinami, pískovištěm a hrací plochou s herními prvky, které rozvíjí hrubou motoriku dětí. Rovněž využíváme s dětmi tělocvičnu i areál multifunkčního hřiště u ZŠ.

Stravování:

Dovoz jídla je zajištěn z kuchyně při základní škole. O přepravu jídla se starají Barbora Chlubnová a Petra Dvořáková.