Stravování v MŠ

Poslední aktualizace stránky 5.1.2023

Jídelníčky

Placení obědů za děti v MŠ a ZŠ

  • Při zadávání příkazu na platku oběda uvádějte jméno strávníka a variabilní symbol. Ten má dítě přidělený jednou na celou dobu stravování. Nové VS jsou přidělovány v kanceláři školy.
  • Platbu provádějte na účet 115-2830390297/0100 k 15. předchozího měsíce
  • Platbu na měsíc září zadávajte tak, aby dorazila k 15. srpnu
  • Přeplatky budou vráceny na začátku července na účet uvedený na přihlášce. Případnou změnu účtu proto prosím hlaste včas.

Měsíční platba

  • MŠ polodenní 670 Kč
  • MŠ celodenní 850 Kč

Ceny stravného pro děti v MŠ

svačinka dopolední do 7 let 11 Kč
svačinka dopolední nad 7 let 11 Kč
oběd do 7 let 20,00 Kč
oběd nad 7 let 23,00 Kč
svačinka odpolední do 7 let 11,00 Kč
svačinka odpolední nad 7 let 11,00 Kč

Přejeme Vám dobrou chuť!