Pč v 5. třídě hody

Vytvořeno v úterý, 30.11.2021

Žáci 5. ročníku v pracovních činnostech vyráběli bílé koníky pro sv. Martina ze samotvrdnoucí hmoty. Před hody pekli ve skupinách perníčky. Práce je bavila, děti si to užily a výtvory se podařily. 

 Mgr Romana Muzikantová 

Fotografie