Skočit na navigaci


Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Škola s více jak 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro téměř 170 žáků v devíti třídách základní školy a 74 dětí ve třech třídách mateřské školky.

tel: 549 440 115, e-mail: reditel(zavináč)zsdolniloucky.cz
Dolní Loučky 207, 594 55


Kalendář akcí

Novinky

Úspěch naší žákyně

Změněno 20.10.2016 | Naďa Kopecká

Žákyně naší školy Barbora Hošková (3. ročník)reprezentovala ZŠ Dolní Loučky na celorepublikové soutěži "Hledáme sympatickou, sportující dívku neboli Princezna ČR". V této soutěži se umístila na 1.místě. Soutěžilo se v rozhovoru s moderátorem a volné disciplíně, což byl tanec. Je to velký úspěch naší mimořádně pohybově nadané žákyně. Velice jí gratulujeme a přejeme další úspěchy ve škole i v tancování.

Mgr. Hana Svánovská

Fotogalerie


Večerníček na cestách

Změněno 17.10.2016 | Naďa Kopecká

Dne 12. 10. 2016 jsme byli s žáky 1. AB a dětmi z MŠ na výukovém programu ve vzdělávacím centru Lipka v Soběšicích. Počasí nám bylo nakloněno, děti se dozvěděly mnoho zajímavého o přírodě, o zvířátkách, plnily různé úkoly v budově i venku.
Činnosti byly zaměřeny i na pohybovou aktivitu. Všichni byli příjemně naladěni, spokojeni.

Mgr. Libuše Richterová

Fotogalerie


Nabídka kroužků

Změněno 11.10.2016 | Naďa Kopecká

Od října opět začne činnost kroužků.

Letošní nabídka


Výstava skotu v Radešínské Svratce

Změněno 6.10.2016 | Naďa Kopecká

15. září žáci 2. - 5. třídy navštívili Výstavu skotu v Radešínské Svratce. Kromě vlastní výstavy hospodářských zvířat si žáci prohlédli moderní zemědělskou techniku, zkusili si odhadnou hmotnost jalovice a telete a prověřili si své znalosti na 9 stanovištích naučné stezky „Zemědělství žije".

RNDr. Zdeňka Humpolcová

fotogalerie


Školní adaptační výlet - 3. a 4.ročník

Změněno 6.10.2016 | Naďa Kopecká

Ve dnech 21. září - 23. září se děti 3. a 4. ročníku naší základní školy zúčastnily školního adaptačního výletu na Šafránkově mlýně. Cílem výletu bylo vylepšení vztahů mezi dětmi - děti byly vedeny ke kamarádství, spolupráci, toleranci a samostatnosti. Také se učily navzájem se ohodnotit a vyjadřovat své názory a pocity.

Mgr. Romana Muzikantová, Mgr. Květoslava Maloňová

fotogalerieHodina chemie v 8. tř a hodina matematiky v 1. třídě

Změněno 3.10.2016 | Naďa Kopecká

V pátek 23.9.2016 jsem se byla podívat u osmáků na hodině chemie u paní učitelky Mgr. Naděždy Kopecké. Posluchárna ve mně vzbudila dojem chemické laboratoře plné mladých chemiků.(viz fotografie)
Paní učitelka dala žákům zadání pokusů, vysvětlila, co mají dělat, pozorovat, k jakým závěrům by měli dospět. Žáci se rozdělili do skupin, každá skupina měla své pomůcky, které paní učitelka žákům přichystala. Žáci zkoumali vlastnosti látek (rozpustnost, skupenství, barvu, atd.)
Závěry pozorování při pokusech zapisovali do protokolu. O svých závěrech ve skupinách diskutovali.
Hodina byla pro žáky i pro mne zajímavá.

Mgr. Libuše Richterová

fotogalerie

Já jsem se zase byla podívat jak se učí matematika v první třídě. Paní učitelka Mgr. Libuše Richterová zvládala práci s dětmi ve svižném tempu a hodina tak krásně a rychle uplynula. Děti si procvičovaly porovnávání čísel 1 - 5 a určovaly počty různých věcí. A věděli jste, že v matematice se dá i zpívat nebo cvičit? Děti se do práce zapojovaly s radostí a našením. Rády ukázaly, že už něco umí.

Hodina v první třídě byla nejen milá a příjemná, ale také plná práce a počítání.

Mgr. Naděžda Kopecká

fotogalerie


Pohádkový les

Změněno 29.9.2016 | Naďa Kopecká

Kdo se chtěl pobavit, udělat něco pro zdraví, nadýchat se čerstvého vzduchu, neváhal a přišel 17.9.2016 na Pohádkový les. I když zpočátku počasí nebylo akci příliš nakloněno, poprchalo, nakonec se umoudřilo a svítilo sluníčko.

Jaké pohádkové bytosti jsme mohli na vytyčené trase potkat? Podívejte se na fotografie.

A komu patří dík za krásné odpoledne? No přece žákům naší školy, kteří Pohádkový les přichystali. Moc se mi to líbilo. Příští rok vřele doporučuji.

Mgr. Libuše Richterová

fotogalerie


Logopedický kroužek

Změněno 21.9.2016 | Naďa Kopecká

Mgr. Bc. Barbora Dufková nabízí rodičům možnost individuální logopedické péče pro děti s vadami řeči.


VLASTIVĚDA 4.třída

Změněno 21.9.2016 | Naďa Kopecká

Beseda se starostou obce Dolní Loučky
Dne 20.9. přijal pozvání a přišel k nám do školy pan starosta Ladislav Tichý. Vyprávěl nám o náplni své práce, o historii školy, o věcech , které se za jeho působení ve funkci zrealizovaly. Nastínil nám jaké záměry má v nejbližší době v obci uskutečnit. Odpovídal na různé dotazy našich zvídavých žáků. Na závěr pan starosta žáky pochválil za vzorné chování při besedě.

Mgr. Libuše Richterová

Fotografie


Kroužek pro děti s výukovými obtížemí

Změněno 15.9.2016 | Naďa Kopecká

Mgr. Bc. Barbora Dufková nabízí rodičům možnost přihlásit své dítě do kroužku, kde hravou formou individuálních cvičení bude rozvíjeno vnímání, zapamatování a reprodukce poznatků, budeme řešit typové úlohy a problémy a upevňovat pracovní návyky.

Více informací


Recyklohraní

Změněno 7.9.2016 | Naďa Kopecká

RECYKLOHRANÍ pokračuje,

ale POZOR - společnost ASEKOL (organizátor akce) hledá optimální nastavení svozů velkých elektrospotřebičů v celé své sběrné síti a rozhodla se pro posílení role sběrných dvorů.
Proto nadále nebude svážet ze škol velké elektrospotřebiče. Prosíme Vás, abyste nadále televize, monitory, velké tiskárny atd. odevzdávali k recyklaci prostřednictvím sběrného dvora ve svém městě nebo obci.

Milí rodiče, prarodiče a přátelé školy, do sběrné nádoby (popelnice), kterou ve škole máme, můžete nadále nosit např. fény, holicí strojky, kulmy, varné konvice, žehličky, toustovače, videokamery nebo malá rádia.
Dále probíhá sběr baterií a mobilů.

Mgr. Libuše Richterová


Pomůcky pro šk. rok 2016/2017

Změněno 4.9.2016 | Naďa Kopecká

Seznam pomůcek pro školní rok

DŮLEŽITÉ

Nekupujte prosím výkresy pro žáky budoucí 5. - 9. třídy. Nákup realizujeme z vybraných peněz na pomůcky do Vv.

Děkujeme


Organizace školního roku

Změněno 27.8.2016 | Naďa Kopecká

V tomto souboru jsou uvedena všechna důležitá data pro celý školní rok


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Změněno 29.6.2016 | Naďa Kopecká

Od 1. 7. 2016 zřídila škola nový účet pro příjem plateb. Žádáme Vás, abyste si nejpozději v srpnu změnili trvalé příkazy (obědy, MŠ, ŠD apod.).

Od července zasílejte platby na účet č.: 115-2830390297/0100