Skočit na navigaci


Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Škola s více jak 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro téměř 170 žáků v devíti třídách základní školy a 74 dětí ve třech třídách mateřské školky.

tel: 549 440 115, e-mail: reditel(zavináč)zsdolniloucky.cz
Dolní Loučky 207, 594 55


Kalendář akcí

Novinky

Logopedický kroužek

Změněno 21.9.2016 | Naďa Kopecká

Mgr. Bc. Barbora Dufková nabízí rodičům možnost individuální logopedické péče pro děti s vadami řeči.


VLASTIVĚDA 4.třída

Změněno 21.9.2016 | Naďa Kopecká

Beseda se starostou obce Dolní Loučky
Dne 20.9. přijal pozvání a přišel k nám do školy pan starosta Ladislav Tichý. Vyprávěl nám o náplni své práce, o historii školy, o věcech , které se za jeho působení ve funkci zrealizovaly. Nastínil nám jaké záměry má v nejbližší době v obci uskutečnit. Odpovídal na různé dotazy našich zvídavých žáků. Na závěr pan starosta žáky pochválil za vzorné chování při besedě.

Mgr. Libuše Richterová

Fotografie


Elektronická žákovská knížka

Změněno 21.9.2016 | Naďa Kopecká

Upozorňujeme rodiče, že svá přihlašovací hesla si mohou vyzvednout v kanceláři školy. Hesla slouží jen pro rodičovské přihlášení, děti dostávají tento týden svoje vlastní přístupy.

Základní informace o elektronické žákovské knížce (eŽK).

Vše ostatní včetně přihlášení najdete v menu (v levem sloupci).


Kroužek pro děti s výukovými obtížemí

Změněno 15.9.2016 | Naďa Kopecká

Mgr. Bc. Barbora Dufková nabízí rodičům možnost přihlásit své dítě do kroužku, kde hravou formou individuálních cvičení bude rozvíjeno vnímání, zapamatování a reprodukce poznatků, budeme řešit typové úlohy a problémy a upevňovat pracovní návyky.

Více informací


Fotosoutěž

Změněno 7.9.2016 | Naďa Kopecká

Vyhlašujeme fotosoutěž pro žáky 6. - 9. třídy. Téma: jabloň, své práce odevzdávejte elektronicky nebo vytištěné p. uč. Kopecké do středy 21. 9.


Recyklohraní

Změněno 7.9.2016 | Naďa Kopecká

RECYKLOHRANÍ pokračuje,

ale POZOR - společnost ASEKOL (organizátor akce) hledá optimální nastavení svozů velkých elektrospotřebičů v celé své sběrné síti a rozhodla se pro posílení role sběrných dvorů.
Proto nadále nebude svážet ze škol velké elektrospotřebiče. Prosíme Vás, abyste nadále televize, monitory, velké tiskárny atd. odevzdávali k recyklaci prostřednictvím sběrného dvora ve svém městě nebo obci.

Milí rodiče, prarodiče a přátelé školy, do sběrné nádoby (popelnice), kterou ve škole máme, můžete nadále nosit např. fény, holicí strojky, kulmy, varné konvice, žehličky, toustovače, videokamery nebo malá rádia.
Dále probíhá sběr baterií a mobilů.

Mgr. Libuše Richterová


Pomůcky pro šk. rok 2016/2017

Změněno 4.9.2016 | Naďa Kopecká

Seznam pomůcek pro školní rok

DŮLEŽITÉ

Nekupujte prosím výkresy pro žáky budoucí 5. - 9. třídy. Nákup realizujeme z vybraných peněz na pomůcky do Vv.

Děkujeme


Organizace školního roku

Změněno 27.8.2016 | Naďa Kopecká

V tomto souboru jsou uvedena všechna důležitá data pro celý školní rok


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Změněno 29.6.2016 | Naďa Kopecká

Od 1. 7. 2016 zřídila škola nový účet pro příjem plateb. Žádáme Vás, abyste si nejpozději v srpnu změnili trvalé příkazy (obědy, MŠ, ŠD apod.).

Od července zasílejte platby na účet č.: 115-2830390297/0100Dětské divadlo v Dolních Loučkách

Změněno 20.6.2016 | Naďa Kopecká

V pátek 3. června 2016 jsme pozvali všechny žáky, rodiče a přátele na Setkání s dětským divadlem. Akce se konala s laskavým svolením TJ Sokol Dolní Loučky v místní sokolovně, která byla zcela naplněná nedočkavými diváky.
Fotogalerie

Pokračování


Jazyková příprava našich žáků

Změněno 13.6.2016 | Naďa Kopecká

Vzdělávání žáků naší školy v cizích jazycích je pro nás priorita. Podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy je povinnost vyučovat anglický jazyk od třetího ročníku. Náš školní vzdělávací program MOST zavádí už několik let výuku anglického jazyka od první třídy. Navíc ještě děti v MŠ i na 1. stupni ZŠ navštěvují v odpoledních hodinách jazykovou školu ZuZu, kterou si rodiče platí. Od 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk. Nabízíme jim výuku ruštiny nebo němčiny.

Mgr. Hana Svánovská, ředitelka školy

Celý text


Skutečně zdravá škola

Změněno 10.6.2016 | Naďa Kopecká

Naše škola se připojila do programu Skutečně zdravá škola, Díky tomuto programu mají školy jedinečnou příležitost pomoci dětem a mladým lidem pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti. Znalosti, které během výuky děti získávají o jídle, stejně tak jako jídlo, které školy nabízejí na svačiny a obědy, pomáhají vytvářet kulturu zdravého stravování.

 

Pokračování


Nové vybavení jídelny

Změněno 2.6.2016 | Naďa Kopecká

Škola zakoupila z ušetřených peněz roku 2015 nové stoly a židle do školní jídelny. Nový nábytek se bude velice lehce udržovat v čistotě. Moderní a barevný vzhled nábytku udělal z jídelny velmi příjemné místo. Starý nábytek věnujeme Sokolům, kteří ho využijí pro akce pořádané v sokolovně.

Mgr. Hana Svánovská

Fotografie


Úspěchy našich žáků

Změněno 8.5.2016 | Naďa Kopecká

V letošním školním roce se nadaní žáci naší školy zúčastnili velkého počtu předmětových soutěží, a to nejen na úrovni školy, ale i okresu a kraje. Úspěšné řešitele školních, okresních a krajských kol uvádí následující přehled. Všem žákům, kteří dosáhli výborných výsledků, gratuluji, přeji další úspěchy v novém školním roce a děkuji za kvalitní reprezentaci naši školy.

Mgr. Hana Svánovská

Přehled soutěží