ZOO Brno 5. třída

Vytvořeno v pátek, 14.6.2019

Dne 24. května navštívila 5. třída výukový program v zoologické zahradě v Brně s názvem „Od rovníku k pólu“. Žáci si zopakovali vědomosti o podnebných pásech a živočiších zde žijících. Poté si s průvodcem prošli část zahrady.                                                 K. Maloňová, M. Kundratová

Fotografie