ZOO Brno 3. třída

Vytvořeno v pátek, 14.6.2019

Ve čtvrtek dne 30. 5. 2019 navštívil  3 . ročník  ZOO  Brno. Pro žáky byl objednán výukový program TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ. Žáci pracovali ve skupinách a krásně si zopakovali učivo probírané v prvouce.

Potom si prošli velkou část zoologické zahrady a dozvěděli se spoustu zajímavých věcí o zvířatech.

                                                          Mgr. Romana Muzikantová, Lenka  Toužínová

Fotografie