Třeťáci poznávají okolí

Vytvořeno ve středu, 30.10.2019

V prvouce probírají žáci 3. třídy obec a okolní krajinu.

Vydali se na rozhlednu Křivoš. Cestou udělali zastávku u domku pana Antonína Mrkose a zopakovali si poznatky o této významné osobnosti. Dále pokračovali do strmého kopce až na rozhlednu. Počasí jim přálo, výhled byl nádherný. Mírová, Pasník, kostel, viadukt, vše jako na dlani.

Mgr. Libuše Richterová

Fotografie