Třeťáci a polytechnická výchova

Vytvořeno ve středu, 30.10.2019

Žáci 3. třídy si v rámci pracovních činností vyzkoušeli práce montážní a demontážní s novou dřevěnou stavebnicí „Vario“.

Stavěli rozhledny, domečky, pyramidy.  Někteří pracovali podle plánků, jiní dle své vlastní fantazie. Stavebnici si oblíbili natolik, že z ní staví i ve volných chvílích o přestávkách.

Mgr. Libuše Richterová

Fotografie