Školní výlet 4. třída

Vytvořeno ve čtvrtek, 27.6.2019

Dne 20. a 21. června žáci 4. třídy byli na školním výletě v Olomouci. V rámci tohoto výletu děti navštívily náměstí Olomouce, prohlédly si zoologickou zahradu na Svatém Kopečku a zúčastnily se Minikurzu přežití v pevnosti Radíkov.  Unavení ale se spoustou zážitků se čtvrťáci vrátili zpět do Dolních Louček.

                                               Mgr. Květoslava Maloňová a Mgr. Romana Muzikantová

Fotografie