Pracovní činnosti ve 3. třídě

Poslední změna ve středu, 3.4.2019

Koncem ledna ležel i v Dolních Loučkách sníh. Žáci 3.ročníku s paní učitelkou Muzikantovou v pracovních činnostech postavili krásné sněhové stavbičky.

Fotografie