Pr. činnosti ve 4. třídě

Vytvořeno v úterý, 28.5.2019

Žáci čtvrté třídy v hodině pracovních činností vyráběli roboty z odpadového materiálu (krabiček od sýrů, plechovek, alobalu a plastových víček). Děti při práci uplatnily fanazii a výrobky se jim velmi povedly, což je vidět i na fotografiích.

Mgr. Květoslava Maloňová                  

Fotografie