Pč ve 2. třídě

Vytvořeno v neděli, 9.6.2019

Víte, jak by mohla vypadat rozkvetlá louka?
Tak o to se pokusili žáci 2. třídy pod vedením paní učitelky Romany Muzikantové v pracovních činnostech.

Fotografie