HV pořad

Poslední změna v pátek, 11.10.2019

Dne 9. 10. nás navštívil pan Petr Drkula, který se věnuje historickým hudebním nástrojům. Sám si je vyrábí a pěkně na ně umí hrát.

Fotografie