4. třída - beseda se starostou

Vytvořeno v pátek, 11.9.2020

V rámci vlastivědného učiva o naší obci jsme pozvali do školy pana starostu Jiřího Maška.

Fotografie