Skočit na navigaci


Co se dělo u nás ve škole v roce 2018/19

Poslední aktualizace stránky 2.9.2019

Jazyková příprava našich žáků

Vzdělávání žáků naší školy v cizích jazycích je pro nás priorita. Podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy je povinnost vyučovat anglický jazyk od třetího ročníku. Náš školní vzdělávací program MOST zavádí už několik let výuku anglického jazyka od první třídy. Od loňského školního roku jsme zavedli výuku angličtiny metodou Genki English. Touto metodou se začíná výuka už mateřské škole ve všech třech odděleních.  

Od 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk. Nabízíme jim výuku ruštiny nebo němčiny. Volitelný předmět anglická konverzace je v nabídce žáků 8. a 9. ročníku.

Mgr. Hana Svánovská, ředitelka školy

____________________________________________________

RECYKLOHRANÍ pokračuje,

ale POZOR - společnost ASEKOL (organizátor akce) hledá optimální nastavení svozů velkých elektrospotřebičů v celé své sběrné síti a rozhodla se pro posílení role sběrných dvorů.
Proto nadále nebude svážet ze škol velké elektrospotřebiče. Prosíme Vás, abyste nadále televize, monitory, velké tiskárny atd. odevzdávali k recyklaci prostřednictvím sběrného dvora ve svém městě nebo obci.

Milí rodiče, prarodiče a přátelé školy, do sběrné nádoby (popelnice), kterou ve škole máme, můžete nadále nosit např. fény, holicí strojky, kulmy, varné konvice, žehličky, toustovače, videokamery nebo malá rádia.
Dále probíhá sběr baterií a mobilů.

Mgr. Libuše Richterová

____________________________________________________

Sběr dalších druhotných surovin

Ve škole je prostor pro sběr papíru (pravidelně na jaře a na podzim), již několik let sbíráme hliník, máme kontejnery pro zpětný odběr baterií a monočlánků a pro sběr tonerů. V rámci výuky se děti učí třídit plasty od směsného odpadu. Na plasty jsou speciální odpadkové koše na všech chodbách.

____________________________________________________

Kroužky u nás ve škole

Od října opět začíná činnost kroužků.

Letošní nabídka se právě připravuje.

_______________________________________________________________________________

září 2018

13. září byli žáci 4. a 5. třídy v Radešínské Svratce na výstavě nazvané Den českého strakatého skotu. Mohli si tam prohlédnout hospodářská zvířata i zemědělskou techniku.

20. září byli naši šikovní sportovci z 8. a 9. třídy na atletickém čtyřboji v Tišnově. Naši školu velmi dobře reprezentovali Josef Pestr a Denisa Popková.

25. září reprezentovali naši školu hoši z 8. a 9. třídy v kopané. Turnaj proběhl v Tišnově.

27. září se všichni žáci naší školy zapojili do atletických soutěží. 3. a 4. vyučovací hodinu sportovaly děti z 1. až 5. třídy a 5. a 6. hodinu probíhaly soutěže žáků 6. - 9. třídy.

____________________________________________________________________________________________

říjen 2018

2. 10. jeli deváťáci na Úřad práce do Brna, kde se seznámili s možnostmi při výběru SŠ a budoucího povolání

3. 10. se v rámci výuky ruštiny v 9. třídě konal Den ruské kuchyně

10. 10. se byli prvňáčci podívat na zajímavé přírodovědné pokusy ve Vida! Brno

19. 10. proběhla úžasná Akademie k výročí založení školy

V týdnu od 22. 10. proběhl sběr papíru

Ve stejném týdnu se žáci druhého stupně zapojili do projektu Staleté kořeny ke 100.výročí založení republiky

24. 10. se byli osmáci podívat na SŠ grafické, aby zjistili, co jim tato škola nabízí

26. 10. v rámci výuky dějepisu se deváťáci seznámili s osudem Anna Frankové na výstavě v Brně

___________________________________________________________________________________________________

listopad 2018

V průběhu listopadu se všechny třídy vastřídaly ve výuce bruslení, která probíhala na zimním stadioně ve Velké Bíteši

Žáci 4. - 9. třídy se zapojili do celostátní soutěže Bobřík informatiky

Proběhly florbalové turnaje pro mladší i starší žáky

Školní družina zorganizovala Uspávání broučků  a Adventní dílnu

Šesťáci se byli seznámit s pravěkou historií v brněnském Anthroposu

Prvňáčci a předškoláci se zvájemně navšívili a ukázali si, co už umí nového.

Přijelo k nám Divadélko pro školy z Hradce, žáci druhého stupně se seznámili s životem a vybranými díly Karla Čapka

_________________________________________________________________________________________________

prosinec 2018

Prosinec začal tradičním Adventním zastavením, předvánoční atmoféru  doplnily výzdoba školy, mikulášská nadílka i účast naší školy na výstavě Pojďmě spolu za betlémy v Předklášteří.

I v tomto měsíci probíhaly některé soutěže - Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - 2. kolo, házená pro žáky 1. - 4. třídy a Hodina kódu, což je celosvětová akce na podporu programování. V chemické soutěži nám udělal radost Ondra králík, který postoupil do 3. kola soutěže.

Deváťákům možná pomohla při výběru školy návšteva SŠ Fortika v Lomnici a všichni žáci druhého stupně se podívali do zákulisí Mahenova divadla v Brně.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

leden 2019

V lednu nás Ondra Králík z 9. třídy reprezentoval na okresním kole dějepisné olympiády, proběhl lyžařský výcvika a školní ples s předtančením deváťáků. Čtvrťáci a páťáci nás reprezentovali na turnaji v přehazované v Deblíně. Šesťáci a osmáci si vyzkoušeli základy některých řemesel, která by se mohli vyučit ve SOU Brno - Bosonohy, sedmáci byli na SŠ grafické a také zde zkoušeli něco z toho, co se učí studenti této školy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

únor 2019

Hned na začátku měsíce odjeli někteří žáci v doprovodu Mgr. Š. Křivské a Mgr. Jitky Hálové do Prahy na akci nazvanou Ledová Praha, Na SŠ grafickou se tentokrát podívali šesťáci a proběhla školní kola recitační soutěže pro 1. i 2. stupeň. V únoru také proběhly dvě chemické soutěže - školní kolo Chemické olympiády a 3. kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Zde nás reprezentoval Ondra Králík a byl úspěšný, umístil na krásném 13. místě mezi 30 nejlepšími chemiky ze základních škol celého našeho kraje. Letos poprvé se naše  škola zapojila do soutěže babylon, která se věnuje čtenářské gramotnosti.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

březen 2019

V březnu se děti z 1. třídy zapojili do akce na podporu správné péče o chrup - Zdravé zoubky, děti z 1. stupně nás reprezentovaly v házenkářské minilize v Kuřimi a celá škola si vyzkoušela bubnování s vynikajícím bubeníkem Ivo Batouškem. Druháci se podívali do tišnovské knihovny a také se setkali s hasiči, kteří si pro ně připravili výukový program. Osmáci a deváťáci se podívali na zámek do Slavkova a připoměli si jeho zajímavou historii. Celá škola i školka viděla ukázky dravců společnosti Zayferus. Velmi úspěšní jsme byli v soutěžích. 

V okresním kole recitační soutěže se umístili

  • Alžběta Hanzalová - 3. místo v kategorii 4. a 5. tříd
  • Karolína Štípová - 2. místo v kategorii 6. a 7. tříd
  • David Čtvrtníček - 2. místo v kategorii 8. a 9. tříd
  • Aneta Caudrová - 3. místo v kategorii 8. a 9. tříd

V kr. kole chemické olympiády se Ondra Králík umístil na 14. místě mezi 29 nejlepšími chemiky z Jihomoravského kraje. A kdybychom ve výsledkové listině ponechali jen žáky základních škol, tak by byl na místě druhém.

Na závěr měsíce se žáci 1. supně zúčastnili soutěže ve vybíjené.

Měsíc zakončila Noc s Andersenem pro děti z 1. stupně.