Úspěchy v soutěžích

Změněno 31.5.2023

V právě probíhajících okresních kolech předmětových olympiád máme úspěšné řešitele. Můžeme se pochlubit tímto umístěním

Lukáš Klusák, 7.A - 2. místo v okresním kole Archimediády (fyzikální soutěž pro žáky ZŠ a nižších ročníků gymnázií, Lukáš byl jediný ze ZŠ)

Barbora Hošková, 9. tř. - 1. místo v recitační soutěži (postup do kr. kola)

Kristýna Kuldová, 5. tř. - 1. místo v matematické olympiádě

Lukas Ludvík, 6.B - 10. místo v zeměpisné olympiádě

Nela Novotná, 9. tř. - 8. místo v chemické olympiádě (postup do kr. kola)

I krajská kola předmětových soutěží prokazují pěkné znalosti našich žáků. Nela Novotná z 9. třídy byla úspěšnou řešitelkou náročné chemické olympiády.

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme

Úspěchy v recitační soutěži

Ve středu 29. března se žáci druhého stupně, kteří byli úspěšní ve školním kole, účastnili okresního kola recitační soutěže v Tišnově. Reprezentovali nás dva chlapci z 6. třídy, Tomáš Prosecký a Michael Jirásek, a dvě dívky z 9. třídy, Barbora Hošková a Edita Bukalová. Všichni se dokázali poprat s trémou a předvést před cizím publikem to nejlepší. Zvláště děvčata zúročila své bohaté recitační zkušenosti a vybojovala cenná umístění. A zde jsou úžasné výsledky starší kategorie:

  • 1. místo – Barbora Hošková (postup do krajského kola
  • 3. místo – Edita Bukalová

Pochvaly se tentokrát dostalo i naší škole, neboť na soutěži zazněla chvála za dlouhodobý kvalitní výběr textů u recitujících žáků ZŠ a MŠ Dolní Loučky.

Michaela Kundratová

 

I v letošním školním roce se někteří naši nadaní žáci zapojili do náročné vědomostní soutěže - Matematické olympiády. Mimořádného úspěchu dosáhla Kristýna Kuldová z 5. třídy, která zvítězila v okresním kole matematické olympiády a dokázala, že patří k nejlepším žákům na okresní úrovni. Jsme na ni opravdu pyšní a moc jí gratulujeme k mimořádným matematickým znalostem i dovednostem. Ve školním kole kategorie Z5 uspěli 3 žáci: Lenka Buršíková, Richard Kulda a Kristýna Kuldová, kteří naši školu zároveň reprezentovali dne 25. ledna 2023 v okresním kole. O úspěchu Kristýny už zmínka byla a také zbývající dva řešitelé si zaslouží velkou pochvalu za účast a vzornou reprezentaci školy v této soutěži. Děkujeme a blahopřejeme

Eva Karlíčková

 

Žáci 6. až 8. ročníku měli možnost zúčastnit se zeměpisné olympiády. Do okresního kola postoupil z 6. ročníku Lukas Ludvík, ze 7. ročníku Lukáš Klusák a z 8. ročníku postoupila Alžběta Hanzalová. Dva ze tří byli úspěšnými řešiteli a za velký úspěch považujeme umístění Lukase Ludvíka na 10. místě z 29.
Děkujeme všem za účast a Lukasovi za úspěch gratulujeme!

Veronika Burianová

 

Chemická olympiáda je určena pro žáky 9. ročníku a příslušného ročníku víceletého gymnázia. Do okresního kola postoupila Nela Novotná a Edita Bukalová. Nela skončila celkově na 8. místě mezi 27 zúčastněnými, Pokud bychom se však dívali jen na výsledky žáků základních škol, byla by Nela čtvrtá.

Děkujeme oběma dívkám za reprezentaci školy a Nele blahopřejeme ke krásnému výsledku.

Naděžda Kopecká