Nová učebna fyziky a chemie

Změněno 10.10.2019

Od letošního školního roku můžeme naplno využívat nově rekonstruovanou učebnu fyziky a chemie.

V hodinách se žáci nejen učí, ale zkouší si například i to "jak bádají vědci" a jak při tom využívají svoje smysly (Fy 6. třídy). Osmáci si v chemii už vyzkoušeli jednoduchá pozorování a pokusy, při kterých se učili správným postupům a také dodržování pravidel bezpečné práce v laboratoři. Deváťáci si ve fyzice na jednoduchém pokusu ověřovali, zda i pro čočku platí to, co jsme si říkali o poločasu rozpadu radioaktivních jader.