Dokážu to

Změněno 22.6.2023

V letošním školním roce jsme navázali na několikaletou tradici a uspořádali soutěž Dokážu to.

 

Družstva složená z žáků 6. až 9. ročníku procházejí mnoha úkoly a soutěžemi:  kvíz; stavba z kostek; bludiště; zašifrované přísloví; slepá mapa; práce s robotem; odhad délky, hmotnosti a objemu; matematika; namaluj; zazpívej; rébus; poznávačka z přírodopisu; sportovní disciplíny. 

Celá soutěž probíhala jedno dopoledne a vyrovnaný boj to byl až do posledního úkolu. 

Vítězem se stalo družstvo č. VI – Lukas Ludvík, Ondřej Novotný, Martin Pavelka a Nela Novotná 

druhé místo získalo družstvo č. V – Michal Jirásek, Lucie Tomková, Ondřej Domes a Zdeňka  Odehnalová 

třetí místo získalo družstvo č. II – Helena Mikulová, Kristýna Nováková, Veronika Fryaufová, Petra Bartoňová 

Za pomoc při soutěži děkujeme pomocníkům z řad žáků osmé a sedmé třídy. 

organizátoři Jitka Hálová a Ivana Zedníková