Den biologie

Změněno 7.11.2019

V pátek 1. 11. 2019 vyrazili žáci páté třídy do Brna na výukovou akci s přírodovědným zaměřením, kterou pořádala katedra biologie PdF MU Brno.

Foto

Žáci základních škol zde plnili řadu zajímavých úkolů se vzdělávacím charakterem. Prohlédli si živé plazy – užovku červenou, gekončíka a některé druhy hlodavců. Ti odvážnější si je mohli i pohladit. Dále si děti mohly zjistit, jakou mají vitální kapacitu plic, seznámily se zde s prostředky augmentované reality vnitřních orgánů a zahrály si na doktory a pokoušely se správně porovnat kosti v těle člověka. Ve vedlejší laboratoři si mohli žáci vyrobit vlastní lektvar z bylinek a rozeznávali bylinky podle čichu. V poslední místnosti sledovali zvětšeniny přírodnin pod elektronickým mikroskopem a přirovnávali je k reálným předmětům.

Úspěšní řešitelé úkolů si za odměnu mohli vybrat minerál a pastelky.

Výukový program se dětem líbil a rády by ho opět za rok absolvovaly.

                                                                                           

                                                                                                                                             Mgr. Květoslava Maloňová, Mgr. Šárka Křivská