Autor Genki English pan Richard Graham v Dolních Loučkách!!!

Změněno 17.12.2017

MŠ a ZŠ Dolní Loučky je první v republice, která do svého vzdělávacího programu zavedla zcela revoluční způsob výuky angličtiny. Zavedením programu ZuZu English se vzdělávacími písněmi od renomovaných zahraničních autorů do mateřské školy a následného pokračování od 1. třídy v podobě naprosto unikátního programu Genki English se naše škola stala vzorem pro ostatní školy v celé ČR. Software Genki English budeme využívat až do 3. třídy a částečně i ve 4. třídě. Autor tohoto programu, pan Richard Graham, nás osobně poctil svojí návštěvou a z výsledků, které viděl, byl nadšený. Nikde na světě neviděl děti s lepšími výsledky než v Dolních Loučkách, a to je velká pochvala pro vyučující, ale i pro rodiče, kteří své děti poctivě vedou k pravidelné domácí přípravě! Díky těmto výsledkům Richard osobně slíbil, že pomůže jazykové škole ZuZu dotvořit metodiku v hravém duchu až do 5. třídy tak, aby splňovala požadavky Ministerstva školství i na psaní a čtení. Věříme, že s pomocí ZuZu týmu budou naše děti v 5. třídě v angličtině daleko zdatnější než velká většina dětí 9. tříd!

Mgr. Hana Svánovská

Vážení rodiče,

tento týden jsme byli poctěni vzácnou návštěvou. Do Tišnova k nám zavítal sám autor Genki English, pan Richard Graham!!! Po 3 dnech, během kterých Richard navštívil moji výuku v Brně a také výuku v ZŠ a MŠ Dolní Loučky, pokračoval dál směr Kyjev s hlavou pěkně zamotanou. Vyjádřil se, že to byla jedna z nejlépe odučených hodin, jakou kdy ve světě viděl Níže naleznete jeho reakci, kterou rozeslal mezi Genki učitele z celého světa.

Wow – now this is the way to teach! Genki English      

Richard byl nadšený z výkonu, který u dětí viděl a až zde si plně uvědomil, jak silný dopad má na děti procvičování se softwarem doma. Genki učitelé z ostatních zemí se tomu totiž z různých hloupých důvodů vyhýbají, což je z mého pohledu naprosto nepochopitelné. Já si totiž výuku, která probíhá 1x či 2x týdně vůbec nedokážu bez domácí přípravy představit, a tak to máme i nastaveno pro všechny ZŠ, které budou v budoucnu chtít do našeho programu vstoupit. Richard zde popisuje širokou škálu problémů, které většina Genki učitelů po celém světě během výuky má a vyzdvihuje zde, že žádný z těchto problémů u mne ani u paní učitelky Jitky Hálové v ZŠ neviděl, a to jen díky používání softwaru doma! Závěrem apeluje na všechny Genki učitele, aby se nebáli udělat tuto významnou změnu ve své koncepci a vedli pro své studenty povinnost mít software doma, dle našeho vzoru!

Co k tomu říci. Snad jen to, že tato slova nás utvrdila v tom, že děláme dobrou práci a věříme, že spolu s Richardovou pomocí úspěšně dokončíme naši vizi - implementaci ZuZu a Genki metody do vzdělávacího programu většiny mateřských i základních škol po celé ČR.

Děkujeme za vaši podporu,

Genki v 1. třídě

Genki ve školce