Novinky

Předškoláci v 1. třídě

V pondělí 1.dubna navštívili předškoláci, třída „Soviček“, první třídu, aby se podívali, co je příští rok čeká. Prohlédli si třídu a prvňáci jim předvedli, co už umí v matematice a českém jazyce. Sovičky si vyzkoušely poznávání písmen a číslic, děti si společně zazpívaly a nakonec si všichni popovídali s kamarády.

Změněno 4.4.2019


Zápis do 1. třídy již u nás proběhl

V úterý 2. dubna se na naší škole konal zápis do 1. třídy. Děti nám ukázaly, že už umí nějaká písmenka a číslice, že umí napočítat do pěti, znají některé geometrické tvary i barvy a také ukázaly, jak se umí představit a povědět něco o sobě. Každý se snažil, aby co nejlépe ukázal, co se doma nebo v MŠ naučil. Celkem se přišlo zapsat 30 dětí z Dolních Louček i okolních vesnic.

Změněno 3.4.2019


Kuřimská liga v házené

Děti 1. - 4. třídy naší školy se zúčastnili dalšího ročníku Kuřimské ligy v házené. Ve čtyřech kolech se tito sportovci utkali v zápasech s družstvy z Kuřimi, Lipůvky, Čebína, Drásova a Brna. Naši žáci bojovali statečně a získali krásná níže uvedená umístění.

Změněno 3.4.2019   Pokračování


Vybíjená

V pátek 29.3.2019 žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili okrskové soutěže ve vybíjené v Tišnově.

Soutěžili ve dvou kategoriích, chlapecké a dívčí. Do každé kategorie se přihlásilo 5 družstev z okolních základních škol. Hrálo se každý s každým. Chlapecké  družstvo  obsadilo  3. místo a dívčí družstvo 4. místo

                                                                           Mgr. Romana Muzikantová

Změněno 3.4.2019


Ukázky dravců

18. 3. k nám zavítala obecně prospěšná společnost Zayferus se svými dravci. Viděli jsme je v letu i při lovu.

Fotogalerie

Změněno 27.3.2019


Máme úspěšný týden

Tento týden byl pro naši školy plný úspěchů v soutěžích. Naši žáci se zúčastnili okresního kola recitační soutěže a krajského kola chemické olympiády.

Změněno 25.3.2019   Pokračování


Bubnování s Ivo Batouškem

V loňském školním roce nás navštívila skupina Jumping drums s bubeníkem Ivo Batouškem. Ten nám nabídl možnost výuky bubnování v pracovních skupinách. Proto jsme v letošním školním roce pozvali pana Batouška opět a děti si mohly zkusit hru na bubínek každý sám.

fotogalerie

Změněno 24.3.2019   Pokračování


Recitační soutěž - 2. stupeň

Ve čtvrtek 7. února 2019 se konala recitační soutěž žáků 2. stupně. Do okresního kola postupují ve 3. kategorii Pavla Kovaříková (1. místo) a Karolína Štípová (2. místo) ze 7. třídy. František Hladký z 6. třídy se umístil na 3. místě. Ve 4. kategorii obsadila 1. místo Aneta Caudrová (9. třída), na děleném 2. - 3. místě skončili David Čtvrtníček (8. třída) a Anna Koudelková (9. třída).

Všichni postupují do okresního kola.

Cenu diváků si odnesli Aneta Caudrová a Aleš Novotný.

Všem úspěšných recitátorům gratulujeme.

Fotogalerie

                                                                                                                      Mgr. Miroslava Poslušná

Změněno 24.3.2019


Recitační soutěž

V pátek 22. 2. 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích (1.třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída). Žáci své básničky krásně přednesli a ti nejlepší byli nominováni v této soutěži do okresního kola.

Mgr. Květoslava Maloňová

Podobně soutěžili i žáci druhého stupně. I zde nás nejlepší budou reprezentovat v okr. kole .

 

Změněno 18.3.2019   Pokračování


Chemická olympiáda

VELKÉHO úspěchu dosáhl Ondra Králík z 9. třídy, když se mu podařilo postoupit do krajského kola Chemické olympiády. Okr. kola se zúčastnil společně s Aničkou Koudelkovou, Ondra skončil na 5. místě a Anička se umístila na 10. místě. Oba prokázali velmi pěkné znalosti v chemii a svými výkony porazili i mnoho žáků odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia.

Aničce blahopřejeme a Ondrovi držíme palce do dalšíko kola.

Vytvořeno 18.3.2019

Strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15