30 let svobody

Změněno 29.11.2019

Projekt s tímto názvem proběhl v 6. - 9. ročníku a žáci se mohli seznámit s naší nedávnou historií.

Foto

 

Sedmnáctého listopadu naše země slavila 30. výročí Sametové revoluce. Toto výročí si připomenuli i žáci naší školy, a to formou projektového vyučování. Během tří vyučovacích hodin mohly jednotlivé třídy druhého stupně skrze vlastní práci s dobovými fotografiemi, bankovkami či návodem na zisk výjezdní doložky nahlédnout do éry komunistického Československa. Žáci také získali představu o tom, kdo byli pionýři, jaké výrobky asi používali jejich rodiče a prarodiče nebo co to byla Berlínská zeď. Též si připomenuli důležité osobnosti našich dějin, které v těžkých dobách země i přes své mládí prokázali osobní statečnost – Jana Opletala a Jana Palacha. Vlastní práce a diskuze s vyučujícími nakonec žáky přivedla až ke dni, jenž dnes slavíme jako Boj studentů za svobodu a demokracii. Snad žáci pochopili, proč sedmnáctého listopadu a v dny bezprostředně navazující se dokázala většina naší země semknout a napříč věkem, profesí či vzděláním následovat studenty se svazkem klíčů tam, kde se rozhodovalo o svobodné budoucnosti.

Mgr. Michaela Kundratová a Mgr. Jitka Hálová