Co děláme ve školce

Poslední aktualizace stránky 16.6.2021

2020 - 2021

Lištičky  ve  Vidě

V úterý  1. června  na Den dětí  jsme navštívili s dětmi  vědecký park Vida v Brně.  Společně jsme se podívali na „Příběh o mláděti“  dinosaura ve 3 D formátu,  vyzkoušeli jsme si některé z interaktivních exponátů  a absolvovali výukový program „Když kámen promluví“,  na kterém se děti dozvěděly nové informace o kamenech.  Vše ve Vidě  bylo velice zajímavé a děti si tento den užily.

Květen u Lištiček

V měsíci květnu jsme se konečně zase všichni sešli v naší třídě a společně si prohlédli výrobky a splněné úkoly z distanční výuky. Děti pak dostaly zaslouženou odměnu v podobě medaile a sladkých dobrot.
Také jsme se věnovali oblíbeným pohybovým aktivitám, přivítali jsme jaro výrobky čapího hnízda s malými čápaty, pozorovali jsme, povídali si a hráli společně hry o mláďatech domácích zvířat, zkoušeli jsme „podojit“ kravičku a pokoušeli se vyrobit duhu z barevných bonbónů.

Čarodějnice u Soviček

I letos se nám ve třídě sešlo plno čarodějnic a čarodějů. Od rána se rejdilo a tancovalo. Učili jsme se zaklínadla a dělali různé pokusy a lektvary. Na školní zahradě nás čekala čarodějnice Bradavice a její čarodějnická stezka. Děti plnily úkoly  a na konci cesty je čekala sladká odměna.

Karneval u Soviček

Na úterý 16.února jsme pro děti připravily tradiční karneval. Letos se konal  ve třídě, ale děti nebyly o nic ochuzené. Jako každoročně byla promenáda v maskách, hry a soutěže, tanec  s koštětem, tanec  s medvědem,  podlézání pod lanem a samozřejmě tombola. Děti byly spokojené a karneval si užily.

Karneval u Žabiček

Dne 16.2.2021 se u Žabiček konal karneval. Společně jsme si zatancovali a zasoutěžili. Děti měly nádherné masky, které jsme si prohlédli při promenádě. Na děti čekala spousta sladkých odměn a překvapení v podobě tomboly. Celý karneval jsme si užili.

Únor u lištiček

V měsíci únoru jsme společně nachystali ptáčkům  dobrůtky ze směsi zrníček, vyrobili ptáčky z vlny a ozdobili s nimi větvičky ve váze. Zhotovili jsme si karnevalové masky z papíru a těšili se na karneval, který jsme si uspořádali v naší třídě. Děti na něj přišly v krásných maskách. Čekala nás promenáda masek, pořádali jsme soutěže, hráli různé hry a  plnili úkoly. Do všech činností i do tancování se děti s radostí a nadšením zapojily.  Za plnění úkolů na ně čekaly odměny.  Za masky jim byla  udělena medaile a samozřejmě, že nechyběla ani  tombola. Celý karneval jsme si všichni náležitě užili.

Leden u Lištiček

V měsíci lednu jsme si v naší třídě užívali zimních radovánek na sněhu. Společně jsme oslavili svátek Tří králů zpěvem a povídáním o historii svátku, udělali jsme si královské koruny a zkoušeli napodobit začáteční písmena  jmen Tří králů. Také jsme si procvičili, jak a co si máme v zimě oblékat, vyrobili si čepice a šály z papíru a zlepšovali  si u toho jemnou motoriku. Víc už  jsme toho bohužel kvůli karanténě naší třídy nestihli.
 

Vánoce u Soviček

I letos Sovičky navštívil Ježíšek. Dětem nadělit spoustu hraček, ale největší radost měly holčičky z domečku pro panenky Barbie  a kluci zase ze stolního fotbálku. Vánoční čas děti ve školce prožily ve slavnostní a pohodové atmosféře. Poslouchaly koledy, zpívaly, tančily, zdobily vánoční stromeček a také vyráběly dárečky a přáníčka pro maminky a tatínky.

Prosinec u Žabiček

Na začátku prosince jsme využili jednoho dne, kdy napadl sníh a postavili jsme si na školní zahradě malého sněhuláčka.

Během prosince jsme se také chystali na vánoční svátky, povídali si o adventním věnci, seznámili se s některými vánočními zvyky, vytvářeli vánoční  ozdoby na stromeček a dárečky pro rodiče. Adventní kalendář nám každý den přinesl jeden úkol na téma Vánoc. Také  jsme si šli  prohlédnout Betlém, který je umístěný před budovou ZŠ.

Za všechny aktivity, které jsme s radostí plnili, Ježíšek děti odměnil dárečky, které  jim nadělil pod stromeček.  Děti Ježíškovi poděkovaly a zazpívaly mu vánoční písničky. Dárky (nové hračky a stavebnice) udělaly všem dětem velkou radost.

Prosinec u Lištiček

Celý prosinec jsme se připravovali na vánoční svátky - v adventním kalendáři na nás každý den čekal dopis od Ježíška s malou dobrůtkou a seznámením s nějakou vánoční tradicí či zvykem. Některé jsme si i vyzkoušeli - hod střevícem (bačkorou), krájení jablíčka, třešňová větvička „Barborky“, kapří šupinky, zdobení stromečku, pouštění lodiček ze skořápek a lití olova (svíčky) do vody.

Kromě toho jsme se těšili na příchod Mikuláše a trochu si i oddechli, že čert nikoho z nás nevzal do pekla:-).

Vyráběli jsme vánoční přáníčka pro rodiče, ozdoby na stromeček ze studeného porcelánu a také papírový Betlém s jesličkami. No a za tu všechnu poctivou přípravu nás ve školce odměnil Ježíšek krásnými  dárečky pod stromečkem.

Mikuláš  u Žabiček a Berušek

Dne 4. prosince navštívil třídu Žabiček a Berušek Mikuláš s čertem a andělem. Mikuláš četl z Knihy hříchů a dozvěděl se, jestli děti byly hodné či zlobily. Děti zarecitovaly Mikuláši básničku a anděl jim rozdal balíčky s dobrotami.  

Mikuláš u Soviček a Lištiček

V pátek 4.12. navštívil Sovičky a Lištičky Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem. Z Knihy hříchů se dozvěděl, zda děti byly po celý rok hodné nebo jestli zlobily.  Kdo zlobil musel  říci básničku a slíbit polepšení. Čert děti trošku vystrašil, zato anděl  byl moc hodný, a  všem dětem rozdal  balíčky s ovocem a dobrotami.

Listopad ve třídě Lištiček

V listopadu jsme společně oslavili  svátek sv. Martina- naučili jsem se o něm písničku, taneček, hráli jsme si na jeho putování po světě na bílém koni a seznámili se s lidovými pranostikami vztahující se k listopadovému počasí.  Taktéž jsme se věnovali tématu zdraví a nemoci- vyzkoušeli jsem si pokus              s „bacily“ v misce, hráli si na lékaře, určovali zdravé a nezdravé potraviny. Také jsme experimentovali s barvami a zkoušeli, jak vznikají jednotlivé odstíny barev vzájemným mícháním a to vše  jsme si hezky užili.                                                             

Podzim u Soviček.

I když nás na podzim trošku zaskočila Covidová pandemie, ve školce vše probíhalo jak má. S dětmi  jsme měli spoustu zajímavých  aktivit. Děti si vyzkoušely jak se volí, dozvěděly se, kdo  byli Svatý Václav a Svatý Martin, zavzpomínali jsme na hody ,zahráli  pohádku  o zvířátkách, vařili jsme čaj z šípků, pracovali s přírodninami a venku jsme pouštěli draky. Hráli jsme si na školní zahradě a chodili na vycházky.

Říjen u lištiček

V říjnu děti vytvářely různé stavby z dřevěných kostek, např. městečko.  Hráli jsme  pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“, ochutnávali zdravý šípkový čaj s medem,  tvořili jsme  dekoraci  -  halloweenské dýně,  hráli si s kaštánky  a procvičovali  s nimi prostorovou orientaci,  početní představy a prováděli masáž. Všechny činnosti jsme si příjemně užili.

Září u lištiček

V září jsme se v naší třídě seznamovali s novými kamarády a  hračkami.  Vyrobili jsme si narozeninové sluníčko, které nám vždycky včas připomene, kdo má zrovna narozeniny, abychom je mohli  společně oslavit :-).

Také jsme ochutnávali a poznávali ovoce a zeleninu a naučili jsme se vyrábět jablečný mošt. Nakonec  jsme si zahráli pohádku O veliké řepě.

Jaký byl u Soviček první den ve školce

A už nám začal nový školní rok a do Soviček nastoupily opět nové děti. Někteří ještě trošku s ostychem, ale jinak první den zvládli všichni na výbornou. Děti se seznámily s učitelkami, s novými kamarády i s úplně novým prostředím. Věříme, že se jim v Sovičkách bude líbit a prožijí rok plný zábavy s učitelkami Blankou Borkovcovou, Ivetou Hájkovou a Míšou Štěpánkovou.

2019 - 2020

Slavnostní pasování předškoláků

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 v odpoledních hodinách byli naši předškoláci slavnostně pasováni na prvňáčky. Pasování se opět ujala paní ředitelka Hana Svánovská. Děti dostávaly šerpy, knížky s věnováním a dárečky od svých učitelek a od starosty Jiřího Maška. Naši budoucí prvňácci se také fotili na tablo, které si můžete prohlédnout u hlavního vchodu do základní školy.

Karneval

Dne 14.2.2020 se v prostorách tělocvičny konal tradiční karneval pro děti. O organizaci se postarala mateřská škola za pomoci žáků ze základní školy. Za zpěv a hudební doprovod děkujeme Malé kapele pod vedením pana Falty. Pro děti byly připraveny různé zajímavé soutěže jako hod na cíl, tanec pod lanem, překážková dráha a jiné. Při promenádě masek byly všechny děti odměněny sladkými medailemi, za které děkujeme šikovným maminkám (paní Matyášové a paní Steinerové). Dále děkujeme rodičům za pomoc při úklidu a za dary do tomboly, která byla letos opravdu velice bohatá.

Krásné a pohodové prázdniny Vám přejí všichni zaměstnanci mateřské školy.

Zima u Lištiček a Soviček

Ve školce mají dětí  aktivity  a  výuku na různá témata. Jsou vždy  přispůsobená  ročnímu období. Například v zimě probíráme  témata: „Naše tělo, Zvířata a ptáci v zimě, Mikuláš, Vánoční čas, Zimní oblečení, Vánoční a zimní pohádky, Zimní sporty + úrazy s nimy spojené, Záchranný systém a další. Výuka pro děti je pestrá a zajímavá.

Mikuláš u Berušek a Žabiček

Naši mateřskou školu navštívil Mikuláš, několik čertů a andílků. Mikuláš jednotlivě četl drobné hříchy, kterých se děti především ve školce dopouštějí. Děti slíbily nápravu a po odrecitování básničky nebo zpívání písničky byly odměněny. Největším zlobivcům pak čert udělal na čele znamení, aby mohl lépe zkontrolovat, zda-li se do příštího roku polepší.

Podzim u soviček a lištiček

Podzim u Soviček a Lištiček proběhl v duchu pečení a vaření. Děti si společně upekly jablečný závin, uvařily jablečný kompot a šípkový čaj. Vůně se linula po celé škole a všichni  si moc pochutnali.

2018 - 2019

Výtvarná soutěž: Vezmi si pastelku, tužku, štětec...

je výtvarná soutěž Městské knihovny Tišnov. Děti z MŠ soutěžili  a společně vytvořily práci na téma Knížka Ferdy Mravence. Za tuto práci získaly ve své kategorii 1. místo.

Blahopřejeme

Výlet Zámek Rosice. (Sovičky)

Ve středu 12.6.2019 jsme byli na výletě v Rosicích. Navštívili jsme zámek, kde jsme shlédli pohádku O červené karkulce, byli jsme na prohlídce hraček od dob minulých až po současnost a také si děti vyrobily na památku kočičku či pejska ze dřeva. Výlet byl vydařený.

Pohádkový les. (Sovičky)

Ve čtvrtek 13.6.2019 si pro děti z MŠ připravili žáci  9.třídy cestu Pohádkovým lesem. Děti hledaly cestu pomocí fáborků a na jednotlivých stanovištích plnily úkoly . Na konci cesty dostaly sladkou odměnu, diplom a omalovánku.

 Zahradní slavnost s pasováním na prvňáčky. (Sovičky)

Ve středu 19.6.2019 proběhlo na školní zahradě slavnostní pasování  předškolních dětí na prvňáčky. Pasování se ujala naše paní ředitelka Hana Svánovská, která byla tentokrát v roli královny. Děti dostaly i knížku s věnováním, dárečky a od pana Starosty Jiřího Maška balíček s dobrůtkami. Po pasování se bouchlo  šampáňo, děti pronesly „ Slib prvňáčků“ a mohla začít zahradní slavnost. Děti si na zahradě pohrály, popovídaly si s kamarády, ochutnaly různé dobrůtky, které napekly šikovné maminky, za což jim velice děkujeme. Počasí bylo krásné a párty vyšla na jedničku.

Výlet do Předklášteří + noční spaní v MŠ. (Sovičky)

V pátek 21. 6. 2019 v odpoledních hodinách jsme šli Mezihořím do Předklášteří. Podívali jsme se na klášter Porta Coeli a dětem přečetli něco z historie tohoto kláštera i kostela. Poté jsme se občerstvili v Klášterní kavárně Porta Coeli, kde děti měly šunkovo-sýrové tousty, bezinkovou a malinovou limonádu. U Krále si děti ještě mohly dát kopečkovou zmrzlinu dle vlastního výběru. Cestu nazpátek nám ale začarovala čarodějnice a tak děti plnily úkoly, aby se mohly dostat z lesa ven. Když jsme se konečně vrátili do školky, ještě byla večerní prohlídka školy až do nejvyššího patra a stezka odvahy – děti se musely sami, jednotlivě a po tmě dostat do naší třídy MŠ. Po té se děti ještě trošku občerstvily, vyčistily si zuby, převlékly se do pyžamek a usínaly při pohádce.

Knihovna Tišnov. (Sovičky)

Ve středu 22.5.2019 jsme navštívili knihovnu v Tišnově, kde jsme se zúčastnili výukového programu „Vesele s Ondřejem Sekorou“. V návaznosti na tento program byla vyhlášena výtvarná soutěž s názvem „ Příroda v knihách“ do které jsme se zapojili a s dětmi vytvořili leporelo „Knížka Ferdy Mravence“, které jste mohli vidět u nás ve školce nebo vystavené v knihovně. Tento týden nám z knihovny telefonovali a sdělili nám, že jsme vyhráli 1. místo. Máme obrovskou radost.

Sportovní hry

V pátek 7. června jsme se zúčastnili 11. ročníku sportovních her v Borači. Děti soutěžily v několika disciplínách - hod míčkem do dálky, překážková dráha, skok v pytli, pětiskok, štafeta. Za výborné sportovní výkony byly odměněny medajlí. Pro děti bylo připraveno mnoho zábavy, které si užily.

Čarodějnice u berušek a Žabiček

Děti přišly ráno v kostýmech. Hrály čarodějnické hry, čarovaly a tancovaly pekelné tance.

Žabičky na výletě v Rosicích

Pro děti na zámku byl připraven bohatý program. Po zhlédnutí pohádky o Červené Karkůlce, následovalo muzeum hraček. V dílničkách si děti vyrobily ze dřeva pejska a kočičku. Nesměla také chybět prohlídka zámecké zahrady.

Žabičky a berušky na výletě v Předklášteří

 

Velikonoce .

Také děti z mateřské školy se zapojily do velikonoční výzdoby v základní škole a do velikonočního malování na silnici u školy.

Čarodějnice u Soviček.

V úterý 30.4.2019 byla školka plná čarodějů a čarodějnic. A tak se čarovalo , lovili se pavouci, červi a jiný odporný hmyz, zaříkávalo se, četli se horory…..Hezké počasí jsme nepřičarovali, ale o opečené buřtíky děti nepřišly, paní kuchařka je dokázala opéci i bez ohně. A i ve třídě to bylo fajn.

Vystoupení v Senticích.

Ve čtvrtek 11.4.2019 se konalo 4. setkání mateřských školek v Senticích. Sovičky si nacvičily dva tanečky na písničky z pohádky Princové jsou na draka : „Hlupáku, najdu tě!“  a   „Statistika nuda je“ a jako bonus zazpívaly anglicky píseň Head, Shoolders, Knees and Toes, což je v překladu Hlava, ramena, kolena, palce. Dětem se vystoupení povedlo a byly oceněni diplomem, medailemi a dárečky.

Sovičky v 1. třídě

V pondělí 1.dubna navštívili předškoláci, třída „Soviček“, první třídu, aby se podívali, co je příští rok čeká. Prohlédli si třídu a prvňáci jim předvedli, co už umí v matematice a českém jazyce. Sovičky si vyzkoušely poznávání písmen a číslic, děti si společně zazpívaly a nakonec si všichni popovídali s kamarády.

Plavání

Sovičky jezdí  do Wellnes Kuřim na výuku plavání. Věnují se jim  dvě paní plavčice, které je učí nebát se vody, otvírat oči pod vodou, správnému dýchání pod vodou, splívání na vodě s potopenýma ušima apod. Z bezpečnostních důvodů mají děti vždy na sobě plovací pomůcky. Výuka probíhá  hravou formou a dětem se líbí.

Karneval v tělocvičně ZŠ

V pátek 22.února jsme pro děti uspořádali karneval. Sešlo se hodně krásných masek a všechny byly oceněny medailemi. Děti se zapojily do soutěží  i do tancování. Samozřejmě je potěšila  i bohatá tombola. Karneval se vydařil a děti odcházely domů spokojené.

Vánoční besídka  Žabiček a Berušek

V MŠ se konala vánoční besídka. Berušky a Žabičky společně zarecitovaly básničky, zazpívaly  a zatančily. Byly odměněny velkým potleskem. Poté s rodiči společně rozbalovali dárky a následně si hráli s novými hračkami.

Mikulášská nadílka Žabiček a Berušek

Jako každý rok k nám do třídy Žabiček a Berušek přišel Mikuláš s anděli a čerty. Mikuláš četl z knihy hříchů a andělé odměňovali děti nadílkou za pěkně přednesené básničky.

Vánoční besídka u Soviček.

Sovičky si letos pro maminky a tatínky připravily Vánoční pohádku s názvem „Kdo bude hlídat Ježíška“. Dětem se vystoupení povedlo a všem hostům se pohádka moc líbila. Poděkování patří rodičům, kteří pro své děti vytvořili nádherné kostýmy a upekli výtečné cukroví.

Mikuláš u Soviček.

I letos Sovičky navštívil Mikuláš, čerti a andělé. Z Knihy hříchů přečetli dětem jejich prohřešky. Děti slíbily poslušnost, zarecitovaly básničku a dostaly sladkou odměnu.

Jak Sovičky slavily Martinské hody.

Také ve školce děti slavily Martinské hody. Letos napekly vanilkové rohlíčky, na oběd měly svatomartinskou husu s knedlíkem a se zelím, postavily a ozdobily si  májku a kolem ní tancovaly českou a moravskou besedu.

Žabičky pečou jablečný závin

Sovičky

ZOO Brno

2017 - 2018

Výlet do Penzionu Slunečnice

Výlet Střemchoví - Horní Loučky

Pasování na prvňáčky

Sovičky a noc ve škole

Sovičky v tišnovské knihovně

Sovičky v Dinoparku

Berušky v Dinoparku

Žabičky v Dinoparku

Den dětí

Žabičky na výletě do Předklášteří

Berušky a Žabičky na hřišti

Žabičky pečou

Pohádkový les

Miniolympiáda

Čarodějnice 

Plavecký výcvik

Vystoupení v Senticích

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 byly holčičky ze třídy Soviček na 3. setkání mateřských škol s vystoupením Duhový tanec princezen. Letošní téma bylo Barvy kam se podíváš, nad hlavou duhu máš a tak jsme k tanečku využili barevné duhové stuhy. Záznam setkání je i součástí reportáže Tišnovské televize.

Karneval

U Soviček

Žabičky a berušky bobují

Planetárium

Dne 12.1. jsme se se všemi třídami MŠ vypravili do brněnského planetária. Děti shlédly program s názvem Vzhůru nohama.Poznaly různá souhvězdí souhvězdí i planety sluneční soustavy. V závěru programu ještě viděly pohádku O holčičce, která chodila vzhůru nohama. Tématem pohádky bylo povídání o přemiře pouličního nočního osvětlení. 

Vánoční besídka

15. 12. 2017 proběhla v MŠ Vánoční besídka pro rodiče. Vystoupení probíhalo hromadně (všechny tři třídy) ve třídě Žabiček. Děti se předvedly s vánočními básničkami, říkankami, tanečkem i hrou na hudební nástroje. Poté si všichni společně s rodiči rozbalovali dárky a probíhaly hry s novými stavebnicemi a hračkami.

Sovičky v 1. třídě

Co dělají Sovičky v zimě?

Angličtina u Soviček

Mikuláš ve školce

Žabičky a první sníh

Žabičky a Berušky - Moje zdraví

S dětmi jsem se zabývali tématem "Moje zdraví." Povídali jsme si o nemocích, lécích, bacilech, důležitých vitamínech apod. Součástí toho bylo i hra na doktory dramatické ztvárnění situace u doktora.

Dne 28.11. 2017 jsme se s dětmi vypravili na do divadla Radost v Brně. Byla pro nás připravena pohádka O Budulínkovi v modernějším zpracování. Děti byly nadšené.

Vystoupení Pavla Nováka v Tišnově

Dne 23.11. 2017 jsme se s dětmi zúčastnily hudebního představení Pavla Nováka v tišnovském kině. Tématem představení byl Mikuláš, čerti a různé vánoční zvyky. 

Sovičky v ZOO Brno

Dne 27. 9. 2017 jsme se třídou Soviček navštívili ZOO Brno. Děti se účastnily výukového programu "Stopujeme zvířátka" a moc se jim to líbilo.

Žabičky v lese

2016 - 2017

Berušky a Žabičky na výletě do Předklášteří

3D svět

Skákací hrad

Miniolympiáda

Plaveme a hrajeme divadlo

Dráčci

Lego hrátky

Čarodějnice

Karneval

Vánoční besídka

Mikuláš

Divadlo

Co dělají Dráčci?

Dráčci na Lipce

Kouzelníci ve školce

Dráčci a MARBO

Žabičky a Berušky pečou