Co děláme ve školce

Poslední aktualizace stránky 11.10.2021

2021 - 2022

Září u Lištiček

V září  jsme se seznamovali s kamarády a prostředím třídy.  Ochutnávali  a rozlišovali ovoce a zeleninu, stavěli domečky a vesničku ze stavebnic, zahráli si pohádku „ O řepě“ a také zpívali písničku o jablíčku.  Shlédli jsme divadelní představení – pohádku „ O medvídcích“.  Všechno jsme si pěkně užili.

2020 - 2021

Žabičky a Berušky v ZOO

Dne 8.6. jsme s dětmi navštívili Zoologickou zahradu v Brně. Viděli jsme tu spoustu zvířátek: tygra, lva s lvicí, žirafy, surikaty, klokany a spoustu dalších.

Žabičky a Berušky ve Vidě

Den dětí jsme si se Žabičkami a Beruškami užili. Vyrazili jsme společně autobusem do vědeckého parku v Brně. Po příjezdu jsme zhlédli 3D film „Příběh o mláděti“. Dále jsme si vyzkoušeli některé atrakce centra, děti hledaly kosti dinosaurů v písku, projely si dráhu na odrážedlech, vyzkoušely pokusy s vodou a vzduchem a spoustu dalšího. Výlet se nám vydařil.

Lištičky  ve  Vidě

V úterý  1. června  na Den dětí  jsme navštívili s dětmi  vědecký park Vida v Brně.  Společně jsme se podívali na „Příběh o mláděti“  dinosaura ve 3 D formátu,  vyzkoušeli jsme si některé z interaktivních exponátů  a absolvovali výukový program „Když kámen promluví“,  na kterém se děti dozvěděly nové informace o kamenech.  Vše ve Vidě  bylo velice zajímavé a děti si tento den užily.

Květen u Lištiček

V měsíci květnu jsme se konečně zase všichni sešli v naší třídě a společně si prohlédli výrobky a splněné úkoly z distanční výuky. Děti pak dostaly zaslouženou odměnu v podobě medaile a sladkých dobrot.
Také jsme se věnovali oblíbeným pohybovým aktivitám, přivítali jsme jaro výrobky čapího hnízda s malými čápaty, pozorovali jsme, povídali si a hráli společně hry o mláďatech domácích zvířat, zkoušeli jsme „podojit“ kravičku a pokoušeli se vyrobit duhu z barevných bonbónů.

Čarodějnice u Soviček

I letos se nám ve třídě sešlo plno čarodějnic a čarodějů. Od rána se rejdilo a tancovalo. Učili jsme se zaklínadla a dělali různé pokusy a lektvary. Na školní zahradě nás čekala čarodějnice Bradavice a její čarodějnická stezka. Děti plnily úkoly  a na konci cesty je čekala sladká odměna.

Karneval u Soviček

Na úterý 16.února jsme pro děti připravily tradiční karneval. Letos se konal  ve třídě, ale děti nebyly o nic ochuzené. Jako každoročně byla promenáda v maskách, hry a soutěže, tanec  s koštětem, tanec  s medvědem,  podlézání pod lanem a samozřejmě tombola. Děti byly spokojené a karneval si užily.

Karneval u Žabiček

Dne 16.2.2021 se u Žabiček konal karneval. Společně jsme si zatancovali a zasoutěžili. Děti měly nádherné masky, které jsme si prohlédli při promenádě. Na děti čekala spousta sladkých odměn a překvapení v podobě tomboly. Celý karneval jsme si užili.

Únor u lištiček

V měsíci únoru jsme společně nachystali ptáčkům  dobrůtky ze směsi zrníček, vyrobili ptáčky z vlny a ozdobili s nimi větvičky ve váze. Zhotovili jsme si karnevalové masky z papíru a těšili se na karneval, který jsme si uspořádali v naší třídě. Děti na něj přišly v krásných maskách. Čekala nás promenáda masek, pořádali jsme soutěže, hráli různé hry a  plnili úkoly. Do všech činností i do tancování se děti s radostí a nadšením zapojily.  Za plnění úkolů na ně čekaly odměny.  Za masky jim byla  udělena medaile a samozřejmě, že nechyběla ani  tombola. Celý karneval jsme si všichni náležitě užili.

Leden u Lištiček

V měsíci lednu jsme si v naší třídě užívali zimních radovánek na sněhu. Společně jsme oslavili svátek Tří králů zpěvem a povídáním o historii svátku, udělali jsme si královské koruny a zkoušeli napodobit začáteční písmena  jmen Tří králů. Také jsme si procvičili, jak a co si máme v zimě oblékat, vyrobili si čepice a šály z papíru a zlepšovali  si u toho jemnou motoriku. Víc už  jsme toho bohužel kvůli karanténě naší třídy nestihli.
 

Vánoce u Soviček

I letos Sovičky navštívil Ježíšek. Dětem nadělit spoustu hraček, ale největší radost měly holčičky z domečku pro panenky Barbie  a kluci zase ze stolního fotbálku. Vánoční čas děti ve školce prožily ve slavnostní a pohodové atmosféře. Poslouchaly koledy, zpívaly, tančily, zdobily vánoční stromeček a také vyráběly dárečky a přáníčka pro maminky a tatínky.

Prosinec u Žabiček

Na začátku prosince jsme využili jednoho dne, kdy napadl sníh a postavili jsme si na školní zahradě malého sněhuláčka.

Během prosince jsme se také chystali na vánoční svátky, povídali si o adventním věnci, seznámili se s některými vánočními zvyky, vytvářeli vánoční  ozdoby na stromeček a dárečky pro rodiče. Adventní kalendář nám každý den přinesl jeden úkol na téma Vánoc. Také  jsme si šli  prohlédnout Betlém, který je umístěný před budovou ZŠ.

Za všechny aktivity, které jsme s radostí plnili, Ježíšek děti odměnil dárečky, které  jim nadělil pod stromeček.  Děti Ježíškovi poděkovaly a zazpívaly mu vánoční písničky. Dárky (nové hračky a stavebnice) udělaly všem dětem velkou radost.

Prosinec u Lištiček

Celý prosinec jsme se připravovali na vánoční svátky - v adventním kalendáři na nás každý den čekal dopis od Ježíška s malou dobrůtkou a seznámením s nějakou vánoční tradicí či zvykem. Některé jsme si i vyzkoušeli - hod střevícem (bačkorou), krájení jablíčka, třešňová větvička „Barborky“, kapří šupinky, zdobení stromečku, pouštění lodiček ze skořápek a lití olova (svíčky) do vody.

Kromě toho jsme se těšili na příchod Mikuláše a trochu si i oddechli, že čert nikoho z nás nevzal do pekla:-).

Vyráběli jsme vánoční přáníčka pro rodiče, ozdoby na stromeček ze studeného porcelánu a také papírový Betlém s jesličkami. No a za tu všechnu poctivou přípravu nás ve školce odměnil Ježíšek krásnými  dárečky pod stromečkem.

Mikuláš  u Žabiček a Berušek

Dne 4. prosince navštívil třídu Žabiček a Berušek Mikuláš s čertem a andělem. Mikuláš četl z Knihy hříchů a dozvěděl se, jestli děti byly hodné či zlobily. Děti zarecitovaly Mikuláši básničku a anděl jim rozdal balíčky s dobrotami.  

Mikuláš u Soviček a Lištiček

V pátek 4.12. navštívil Sovičky a Lištičky Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem. Z Knihy hříchů se dozvěděl, zda děti byly po celý rok hodné nebo jestli zlobily.  Kdo zlobil musel  říci básničku a slíbit polepšení. Čert děti trošku vystrašil, zato anděl  byl moc hodný, a  všem dětem rozdal  balíčky s ovocem a dobrotami.

Listopad ve třídě Lištiček

V listopadu jsme společně oslavili  svátek sv. Martina- naučili jsem se o něm písničku, taneček, hráli jsme si na jeho putování po světě na bílém koni a seznámili se s lidovými pranostikami vztahující se k listopadovému počasí.  Taktéž jsme se věnovali tématu zdraví a nemoci- vyzkoušeli jsem si pokus              s „bacily“ v misce, hráli si na lékaře, určovali zdravé a nezdravé potraviny. Také jsme experimentovali s barvami a zkoušeli, jak vznikají jednotlivé odstíny barev vzájemným mícháním a to vše  jsme si hezky užili.                                                             

Podzim u Soviček.

I když nás na podzim trošku zaskočila Covidová pandemie, ve školce vše probíhalo jak má. S dětmi  jsme měli spoustu zajímavých  aktivit. Děti si vyzkoušely jak se volí, dozvěděly se, kdo  byli Svatý Václav a Svatý Martin, zavzpomínali jsme na hody ,zahráli  pohádku  o zvířátkách, vařili jsme čaj z šípků, pracovali s přírodninami a venku jsme pouštěli draky. Hráli jsme si na školní zahradě a chodili na vycházky.

Říjen u lištiček

V říjnu děti vytvářely různé stavby z dřevěných kostek, např. městečko.  Hráli jsme  pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“, ochutnávali zdravý šípkový čaj s medem,  tvořili jsme  dekoraci  -  halloweenské dýně,  hráli si s kaštánky  a procvičovali  s nimi prostorovou orientaci,  početní představy a prováděli masáž. Všechny činnosti jsme si příjemně užili.

Září u lištiček

V září jsme se v naší třídě seznamovali s novými kamarády a  hračkami.  Vyrobili jsme si narozeninové sluníčko, které nám vždycky včas připomene, kdo má zrovna narozeniny, abychom je mohli  společně oslavit :-).

Také jsme ochutnávali a poznávali ovoce a zeleninu a naučili jsme se vyrábět jablečný mošt. Nakonec  jsme si zahráli pohádku O veliké řepě.

Jaký byl u Soviček první den ve školce

A už nám začal nový školní rok a do Soviček nastoupily opět nové děti. Někteří ještě trošku s ostychem, ale jinak první den zvládli všichni na výbornou. Děti se seznámily s učitelkami, s novými kamarády i s úplně novým prostředím. Věříme, že se jim v Sovičkách bude líbit a prožijí rok plný zábavy s učitelkami Blankou Borkovcovou, Ivetou Hájkovou a Míšou Štěpánkovou.

2019 - 2020

Slavnostní pasování předškoláků

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 v odpoledních hodinách byli naši předškoláci slavnostně pasováni na prvňáčky. Pasování se opět ujala paní ředitelka Hana Svánovská. Děti dostávaly šerpy, knížky s věnováním a dárečky od svých učitelek a od starosty Jiřího Maška. Naši budoucí prvňácci se také fotili na tablo, které si můžete prohlédnout u hlavního vchodu do základní školy.

Karneval

Dne 14.2.2020 se v prostorách tělocvičny konal tradiční karneval pro děti. O organizaci se postarala mateřská škola za pomoci žáků ze základní školy. Za zpěv a hudební doprovod děkujeme Malé kapele pod vedením pana Falty. Pro děti byly připraveny různé zajímavé soutěže jako hod na cíl, tanec pod lanem, překážková dráha a jiné. Při promenádě masek byly všechny děti odměněny sladkými medailemi, za které děkujeme šikovným maminkám (paní Matyášové a paní Steinerové). Dále děkujeme rodičům za pomoc při úklidu a za dary do tomboly, která byla letos opravdu velice bohatá.

Krásné a pohodové prázdniny Vám přejí všichni zaměstnanci mateřské školy.

Zima u Lištiček a Soviček

Ve školce mají dětí  aktivity  a  výuku na různá témata. Jsou vždy  přispůsobená  ročnímu období. Například v zimě probíráme  témata: „Naše tělo, Zvířata a ptáci v zimě, Mikuláš, Vánoční čas, Zimní oblečení, Vánoční a zimní pohádky, Zimní sporty + úrazy s nimy spojené, Záchranný systém a další. Výuka pro děti je pestrá a zajímavá.

Mikuláš u Berušek a Žabiček

Naši mateřskou školu navštívil Mikuláš, několik čertů a andílků. Mikuláš jednotlivě četl drobné hříchy, kterých se děti především ve školce dopouštějí. Děti slíbily nápravu a po odrecitování básničky nebo zpívání písničky byly odměněny. Největším zlobivcům pak čert udělal na čele znamení, aby mohl lépe zkontrolovat, zda-li se do příštího roku polepší.

Podzim u soviček a lištiček

Podzim u Soviček a Lištiček proběhl v duchu pečení a vaření. Děti si společně upekly jablečný závin, uvařily jablečný kompot a šípkový čaj. Vůně se linula po celé škole a všichni  si moc pochutnali.